Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VÝLUKY NA TRATÍCH

vykricnikPo celý březen, vždy od pátku do neděle, plánuje Správa železniční dopravní cesty omezení provozu na hlavní trati Praha-Beroun. S ohledem na velmi omezenou kapacitu tratě musí být omezen provoz osobních vlaků v úseku Praha-Radotín – Beroun a z tohoto důvodu je upraven také jízdní řád vybraných vlaků na trati Zadní Třebáň – Lochovice, tak aby zůstala návaznost ve stanici Zadní Třebaň na vlaky Praha – Beroun.
Výlukový jízdní řád najdete ZDE.

CENA VODY V ROCE 2017

Od ledna 2017 byly upraveny ceny vodného a stočného. Vodného se z  33,43 Kč/m3 zvyšuje na 34,40 Kč/m3 a cena stočného z 33,42 Kč/m3 se zvyšuje na 35,20 Kč/m3. Upravené ceny jsou platné od 1.1.2017.


Kam volat v případě problémů s vodovodem a kanalizací

Obec Všeradice
Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice,

Zákaznické centrum:
Všeradice 18 (v kanceláři obecního úřadu)
info@vseradice.cz
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí:8:00-13:00 15:00-17:00
Středa: 8:00-13:00 15:00-17:00

Řešení požadavků odběratelů, vodné a stočné, reklamace, fakturace
Kontakt: 311 684 281; info@vseradice.cz

Montéři provozu VaK – havárie NON STOP.

Kontakt: 602 152 928, 603 244 643
elrom@tiscali.cz

Montáž vodoměrů: 602 152 928

Technické dotazy:603 244 643

CENÍK:
Vodné 34,40 Kč/m3
Stočné 35,20 Kč/m3
Stočné je účtováno dle vodoměru, v případě užívání jen kanalizace se počítá stočné 36 m3 na osobu za rok.
Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Co se nesmí do kanalizace vypouštět !

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA 

Další zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků vyhlásil Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun na 17. 2. 2016.  Časy zahájení šetření, místa srazů účastníků šetření a šetřené hranice jsou zakresleny v grafické příloze. Podrobnosti na úřední desce ZDE.

ÚŘAD HLEDÁ VLASTNÍKY NĚKTERÝCH NEMOVITOSTÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vlastníky některých nemovitostí na katastru Všeradic. Úřad ve spolupráci s obcí bude provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.

  • Výzvu najdete ZDE.
  • Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován neznámý vlastník, najdete ZDE

 

 

 

8. 3. 2017

Liteň vyhlásila konkurz na místo ředitele školy

AktualityZobrazit více

22. 2. 2017

Zastupitelé schválili úpravu ceny vodného a stočného

AktualityZobrazit více

22. 2. 2017

Velikonoční tvoření v Zámeckém dvoře

AktualityZobrazit více

22. 2. 2017

Dechová hudba 12° Plzeň zahraje v Zámeckém dvoře

AktualityZobrazit více

HLEDAJÍ SE VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ

Šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí provádí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obci Všeradice postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je
dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tedy neznámý vlastník. Data k 1. 2. 2017 byla
poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Seznam najdete ZDE

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - PTAČÍ CHŘIPKA

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy: Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - ptačí chřipky v k.ú. Hlásná Třebaň č.k.ú. 638901. Čl.
Všeradice byly zařazeny do pásma dozoru.

V pásmu dozoru se nařizuje:

  • zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
  • zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.

Další podrobnosti najdete ZDE

SČÍTACÍ  LIST -  Drůbeže a jiných ptáků v registrovaném hospodářství  

SČÍTACÍ  LIST -  Drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu

MAPA vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.

Nádoba na uhynulé ptactvo je umístěna u Obecního úřadu Všeradice.

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE

Známky na popelnice budou v prodeji od 2. ledna 2017, v  úředních hodinách obecního úřadu. Ceny známek zůstávají  nezměněny. Známka zakoupená v roce 2016 je platná po celý leden 2017. Známky pro rok 2017 budou v prodeji do 31. 3. 2017, prosíme dodržte tento termín.

Rozpis svozů SKO pro rok 2017 najdete ZDE.

Ceník:

Svoz  1 x 30 (120l)   810 Kč
Svoz  1x  14  (120l)  1510 Kč
Svoz  Kombi (120l)   2045 Kč
Svoz  1 x 30  (240l)   1610 Kč
Svoz  Kombi  (240l)   3880 Kč

NOVÁ POVINNOST OBČANŮ

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením ze dne 15. 12. 2016 povinnost každého občana zakoupit 4 pytle na plasty. Pytle budou prodávány současně se svozovou známkou.  

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

etrzbyEelektronická evidence tržeb, která začne v 1. fázi platit od 1. prosince, se týká podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Evidovat bude povinné platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem. Podrobné informace k chystané Elektronické evidenci tržeb najdete ZDE.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

Stavíte, nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu? Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích? POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti. Podle zákona jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení těchto sítí. Mezi tato opatření patří předevšín povinnost si před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“. Více na úřední desce ZDE.