Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hlavní tah Berounem je uzavřen

Od středy 2. května není možné vjet z ulic Plzeňská a Kollárova do velmi frekventované ulice Obchodní, která je příjezdovou komunikací k supermarketům Billa, Kaufland a Penny Market. Objízdná trasa je po celou dobu rekonstrukce Plzeňské ulice v Berouně plánována přes ulici Koněpruskou a kruhový objezd u čerpací stanice OMV u dálnice D5. Omezení se dotkne i pěšího provozu. Chodník podél obchodní zóny v Plzeňské ulici až po křižovatku s ulicí Koněpruskou bude uzavřen a chodci se dostanou do obchodní zóny po přechodu u ulice Kollárova.
V souladu s usnesením volených orgánů Berouna a Králova Dvora bude od 2. května zabezpečována přeprava autobusy městské hromadné dopravy v obou městech zdarma, a to až do 30. června.

 

Stránka

Přeji všem klidný předvánoční čas, vzkazuje starosta

Poslední měsíc letošního roku se neúprosně blíží. My se stresem zjišťujeme, co všechno jsme v uplynulém období nestihly a marně se snažíme tyto resty dohnat. K tomu se přidává starost o zajištění vánočních dárků pro všechny své blízké. Mix těchto faktorů nás proměňuje v osoby nerudné a zpravidla prudce startující na první dotek. Zastavme se alespoň na krátký okamžik, zhodnoťme skutečný stav věci a přijdeme na to, že to co jsme doposud nestihli, stejně již budeme těžko dohánět. Že naše blízké, stejně jako dárky potěší i naše příjemné a srdečné chování. Neříkám, že si naši blízcí nezaslouží nějaký pěkný dárek, ale je dobré při jejich výběru vědět, že hodnota pro obdarovaného se nerovná ceně dárku vyjádřené v korunách nebo jiné měně. Hodnota dárků spočívá hlavně ve vycítění vlastního přání obdarovávaného, pochopení stavu jeho vnitřních potřeb a pocitů. Právě v hledání potřeb toho druhého bychom měli nacházet i vlastní radost a potěšení. Řekněme si, že mottem našich letošních vánoc bude: „hledání vzájemného porozumění, klidu a lásky“. Vždyť není nic cennějšího, než osobní spokojenost a vzájemné pochopení. Proto si nekažme adventní čas malichernými spory a hádkami.

Zastupitelstvo obce sděluje občanům, že veřejné zasedání se bude konat 06. 12. 2013 v 18:00 v hostinci Na Růžku.
Přeji všem čtenářům klidný předvánoční čas.

28. 11. 2013

Pod stromečkem se bude zpívat 7. 12.

Vánoční zpívání a rozsvícení vánočního stromu se ve Všeradicích uskuteční v sobotu 7. prosince. Strom bude svítit v areálu Zámeckého dvora, pod ním si v sobotní podvečer můžete spolu s dětmi zazpívat vánoční koledy. Vystoupí i soubor tanečníků z krajanského města Bela Crkva v Srbsku. Zahraje i poberounská kapela Třehusk.

19. 11. 2013

Výstavba vodovodu a kanalizace jde dle plánu

Výstavba vodovodu a kanalizace ve Všeradicích pokračuje podle starosty obce Bohumila Stibala dle plánu. V obci kvůli tomu nadále pokračuje uzavírka silnice směrem na Nesvačily. Ukončena má být 26.11. „Ostatní práce pokračují dle harmonogramu. Probíhají technologické zkoušky čistírny odpadních vod,“ doplnil starosta.

19. 11. 2013

Zámecký dvůr zve na výstavu dvou umělců

Výstava malíře Milana Eberla a výtvarníka Františka Novotného bude ve všeradické galerii M. D. Rettigové zahájena 14. listopadu v 18 hodin. Malíř Milan Eberl pochází ze slavné rodiny houslařů a k hudbě má velmi blízko. Jeho motivy jsou plné muziky - obzvláště zajímavé jsou pro autora housle.V jeho dílech se odráží ale i jeho blízký vztah k přírodě. Výtvarník František Novotný je velký milovník a sběratel umění. Na výstavě představí své objekty. Výstava potrvá do 15. prosince.

11. 11. 2013

Sousední Vinařice otevírají fotogalerii v roubence

Na slavnostní otevření zrekonstruované roubenky zvou sousedé z Vinařic. Akce spojená s výstavou dobových fotografií a kroniky, se koná v pátek 1. 11. od 15:00.

30. 10. 2013

Prodejci lihu a lihovin musí žádat o koncesi

Novela živnostenského zákona č. 309/2013 Sb., která nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, nabyla účinnosti 17. října 2013. Upozorňujeme, že podle této novely podnikatel, který je ke dni účinnosti zákona, tj. k 17. 10. 2013, oprávněn prodávat lihoviny jak v obchodě, tak i v restauračních zařízeních, včetně případného prodeje lihovin v dopravních prostředcích a ve vnitrozemské vodní dopravě (viz § 44 živnostenského zákona), může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti zákona, tedy pouze do 17. 4. 2014. Pokud podnikatel hodlá i nadále v této činnosti pokračovat, musí si v průběhu této šestiměsíční lhůty, tedy do17. 4. 2014, požádat o udělení koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Uplynutím této lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny podnikateli zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá poplatku, odborná způsobilost není požadována.

30. 10. 2013

Silnice do Všeradic ze dvou směrů uzavřeny

Až do poloviny listopadu nebudou moci řidiči odbočit na Všeradice od Vinařic a ze silnice od Vižiny. Pokračuje zde výstavba kanalizace.
Uzavřena je silnice kolem železniční stanice, náhradní trasa vede přes Podbrdy. Další etapa bude pokračovat uzavřením silnice mezi návsí a zámkem, a to od 9. 11. do 12. 12. Jak pojedou autobusy, najdete v odkaze níže.

30. 10. 2013 Zobrazit více

V restauraci zahrají Stopaři

Zámecká restaurace a pivovar vás zve na Country večer. Uskuteční se v sobotu 2. listopadu. Od 20:00 budou v hostinci vyhrávat k tanci a poslechu Stopaři. Vstupné je zdarma.

30. 10. 2013

Úřad pro zájemce zajistí přebudování šachet

Obecní úřad nabízí hromadné zajištění součástí vodovodu a kanalizace, a to přečerpávajících jímek na tlakovou kanalizaci, kontrolních šachet na kanalizaci a vodoměrných šachet na vodovod. Případní zájemci se přihlásí na OÚ na tel. 311 684 281 do 31.října, aby bylo možno zrealizovat přípojky do zkušebního spuštění kanalizace. Obecní úřad poptá nejnižší nabídku a podle počtu zájemců vyjedná množstevní slevy.
Upozorňujeme ty, kteří mají zájem o přípojky, že usnesením zastupitelstva, byl stanoven termín pro zaplacení investičního příspěvku na 31. října 2013. Vyzýváme proto ty, kteří ještě neuhradili příspěvek, k doplacení v termínu.

18. 10. 2013

Do Všeradic se sjedou krajané z Gerníku

Setkání českých krajanů pocházejících z rumunské vísky Gerník chystá na druhou polovinu listopadu obec Všeradice. Právě ta před lety s Gerníkem uzavřela partnerskou smlouvu.
„Akce nazvaná I. Všeradické setkání krajanů z Gerníku se uskuteční v sobotu 23. listopadu od 16:00 ve všeradickém Zámeckém dvoře,“ uvedl starosta obce Bohumil Stibal, který v roce 2010 partnerskou smlouvu se svým gernickým protějškem podepsal. Do Čech tak z rumunského Banátu zavítá gernická kapela Bohemia, hrát k tanci a poslechu budou i gerničtí muzikanti již žijící v Čechách.
„Rád bych, aby se z těchto setkání stala tradice,“ uvedl Stibal, který Gerník v letošním roce navštívil hned několikrát. „A nyní se znovu chystám na jejich Havelské posvícení,“ potvrdil všeradický starosta. Podle něj žije v České republice na tři sta krajanů, kteří pocházejí z rumunské oblasti Banát. Vstup na setkání je zdarma.

7. 10. 2013

Stránka