Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zástupci kraje na návštěvě opraveného Zámeckého dvora

Zrekonstruovaný zámecký areál ve Všeradicích byl v polovině ledna slavnostně otevřen i za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje.
Slavnostního aktu se zúčastnil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek spolu s náměstkem hejtmana Milanem Němcem. Zámecký statek ve Všeradicích byl před realizací projektu po technické stránce v havarijním stavu a několik let nebyl využíván. Uvedl oficiální web Středočeského kraje. Investor získal dotaci od Středočeského kraje ve výši zhruba 20 milionů korun, díky které byl areál zrekonstruován. "Pro návštěvníky je především atraktivní muzeum zážitkového charakteru s odkazem receptů Magdaleny Dobromily Rettigové včetně prodejní galerie. Právě M.D. Rettigová na zámku prožila kus dětství. Napsala řadu prozaických i veršovaných děl. Nejznámější je Domácí kuchařka, díky které mezi ženami rozšiřovala český jazyk," doplnil krajský web.

23. 1. 2013

Veřejné projednání návrhu územního plánu se koná 20. února 2013

Veřejné projednání návrhu územního plánu Všeradic chystá odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun na žádost obce dne 20. února 2013 v 16:00 v konferenční místnosti Zámeckého dvora ve Všeradicích. Vzhledem k tomu, že rozsah návrhu Územního plánu Všeradice, který se vydává formou opatření obecné povahy, není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se v souladu se zákonem místo a doba, kde je možné se s návrhem seznámit.Až do 27. února 2013 je k vidění na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68, Beroun – Centrum, 2. patro, číslo dveří C 304 a na Obecním úřadě Všeradice. Návrh Územního plánu Všeradice bude ve stejné lhůtě v elektronické podobě zveřejněn též na internetových stránkách pořizovatele. Odkaz najdete níže.
Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 27. února 2013. Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.
Každý může uplatnit své připomínky k návrhu, a to nejpozději do 27. února 2013.

23. 1. 2013 Zobrazit více

Druhý letošní Kurýr je na webu!

Dočtete se v něm o cvičení hasičů i Tříkrálové sbírce.

23. 1. 2013

Počet návštěvníků obecního webu roste

Takřka sedm a půl tisíce lidí navštívilo loni webové stránky Všeradic na adrese www.vseradice.cz. Je to o polovinu víc než v roce přecházejícím.
Jde o přitom o počet takzvaných unikátních návštěv. Pokud tedy daný návštěvník navštívil web v daném čase vícekrát, je zaznamenána pouze jedna jeho unikátní návštěva.
Počet návštěv celkem dosahuje čtrnácti tisíc.
Počet lidí, kteří sledují obecní web, se přitom v poslední době výrazně zvýšil. Nejvíce lidí přišlo loni na web v červnu: přes 900 unikátních návštěv.
Stránky sledovali lidé nejen v Česku, ale také Číně, USA či Izraeli. Nejnavštěvovanější jsou aktuality následovány kulturním přehledem. Na webu najdete rovněž úřední desku či archiv Všeradova kurýra. Stačí jen do vyhledávače zadat www.vseradice.cz.

16. 1. 2013

První letošní číslo Kurýra je na webu!

První letošní číslo Kurýra je na webu!Dočtete se mimo jiné o tom, že Všeradice letos čeká v novodobé historii největší investiční akce: výstavba vodovodu a kanalizace. Zjistíte také, kdo vyhrál loňský vánoční turnaj v minigolfu.

16. 1. 2013

Setkání s astroložkou se posouvá

Setkání se známou astroložkou Dr. Olgou Krumlovskou a moderátorkou Saskiou Burešovou, které se mělo konat ve všeradické galerii již 18. 1., muselo být ze zdravotních důvodů zrušeno. Pořad se uskuteční v náhradním termínu, a to v pátek 15. 3. 2013 v 18:00. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Omlouváme se za případné komplikace.

16. 1. 2013

Hasiči livkidovali požár všeradického zámku. Cvičně!

Ani v zimním období všeradičtí hasiči nepropadají zimnímu spánku. Dne 11. 12. 2012 od 18:00 proběhl v zámeckém dvoře Všeradice výcvik hasičských jednotek. Výcviku se zúčastnili SDH Všeradice, SDH Liteň a SDH Hlásná Třebáň. Cvičení bylo zaměřeno na zdolávání požáru v silně zakouřeném prostředí s využitím dýchací techniky, průzkum místa požáru, vyhledávání pohřešovaných osob a komunikaci pomocí RDST. Jako cvičný objekt posloužil zámek Všeradice. Společné cvičení jednotek prokázalo dobrou připravenost jejich členů, obstát ve ztížených podmínkách i znalost používané techniky. Je dobře, že dochází k takovéto vzájemné spolupráci okolních jednotek, neboť při skutečném zásahu znalost spolupracovníka hraje vždy důležitou úlohu. Všichni zúčastnění se při závěrečném vyhodnocení dohodli na další vzájemné spolupráci a výcviku. (Toč)

16. 1. 2013

Hlasovací lístky pro druhé kolo dostanete až na úřadě

Hlasovací lístky pro druhé kolo prezidentských voleb obdrží voliči až u uren. Opět dostanou lístky všech devíti kandidátů. Pokud by totiž některý z nich náhle z jakéhokoli důvodu odstoupil, do druhého kola voleb by za něj postoupil kandidát ze zbytku navržených, jenž získal nejvyšší počet hlasů.
Hlasovací lístky mají žlutou barvu. Vybírat voliči mohou jen mezi dvěma postupujícími: Zemanem a Schwarzenbergem.

14. 1. 2013

Na co se v roce 2013 můžete těšit

Přes stránku je dlouhý seznam akcí, které se v letošním roce budou konat v loni vyhlášené Všeradově zemi, pod kterou spadají Podbrdy, Vinařice a Všeradice. Turisté i domorodci se mají opravdu nač těšit. Čekají na ně nejen tradiční masopusty a staročeské máje, vernisáže, ale také všeradické malířské ART Sympozium a kuchařská soutěž, vinařická prakiáda či podbrdské hody.
Již 10. ledna se uskuteční ve všeradické Galerii Dobromila vernisáž výstavy obrazů Jana Ryndy a soch Tomáše Hájka. O týden později, v pátek 18. 1. galerie nabídne pořad Saskie Burešové a PhDr. Olgy Krumlovské na téma astrologie, mayský kalendář, geopatogenní zóny, karma, atd.
Také únor bude na kulturní a společenské akce bohatý: Do Všeradic zavítají 5. 2. Komici s.r.o. ( Ruda z Ostravy, Miloš Knor a Iva Pazderková). Maškary zase budou rejdit 9. 2. v Podbrdech a 16. 2. Ve Všeradicích na masopustu.
Úplný seznam akcí najdete níže.

2. 1. 2013 Zobrazit více

Komici v únoru míří do Všeradic

Komici v únoru míří do VšeradicDivadelní představení KOMICI s.r.o. aneb Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka se uskuteční ve Všeradicích 5. 2. 1013 v 19 hodin. Ve všeradické galerii se představí známé tváře jako Ruda z Ostravy, Iva Pazderková a Miloš Knor.

2. 1. 2013

Stránka