Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

16.6.2007 - JEDNODENNÍ KURZ SALSY

Sál restaurace Na Růžku zněl kubánskými rytmy a osm tancechtivých párů se snažilo pochytit exotické pohyby tanců salsa a merengue. Sympatický pár lektorů trpělivě opravoval chyby a ladil naše pokusy. Při ukázkovém tanci se mám však tajil dech. Ale po pěti letech pravidelných tréninků budeme prý tancovat také tak.

18. 7. 2010

12.6.2007 - LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Konec školního roku a loučení s předškoláky se pravidelně koná ve školce. Milá vystoupení s dětmi nacvičí paní učitelka Hana Hanzlíková a rodiče jsou věrnými diváky. Pan Roman Špalek poděkoval za obecní úřad všem, kdo se starají o chod školky. Budoucí prvňáčkové se už jistě těší, jak v září usednou do školních lavic.

Roman Ječný

18. 7. 2010

10.6.2007 - KONCERT SOUBORU SPONTE SUA

Nadační fond pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích pořádal v neděli 10.6. od 15 hodin koncert pěveckého sboru Sponte Sua z Prahy. Zazněly spirituály, tradicionály a duchovní písně. Posluchačů se sešlo asi 45 a čekal je velmi příjemný zážitek.

18. 7. 2010

3.6.2007 - DĚTSKÝ DEN

Deštivé počasí odradilo od účasti na dětském dni jistě mnoho dětí, ale ti, co se zúčastnili, určitě nelitovali. Spousta nápaditých soutěžních disciplín zaujala velké, i ty nejmenší. Pro vítěze byly připraveny odměny a pro poražené samozřejmě také. Pořadatelé ukončili zábavné dopoledne dříve, než je obvyklé, aby promoklí účastníci neprochladli. Ještě grilovaný párek na cestu a příští rok zase zde, na fotbalovém hřišti.

Roman Ječný

18. 7. 2010

12.5.2007 - KONCERT SESTER HAVELKOVÝCH

V sále restaurace Na Růžku se v sobotu v podvečer konal koncert Sester Havelkových.
I přes malý počet diváků byla atmosféra výborná a večer byl pro všechny přítomné zajímavým zážitkem.

18. 7. 2010

5.5.2007 - I. ročník kuchařské soutěže O PUTOVNÍ POHÁR M. D. RETTIGOVÉ

V sobotu 5.5.2007 se na sále všeradické restaurace "Na Růžku" sešli vyznavači kuchařského umění, aby se zdokonalili v tomto zajímavém oboru. V restauraci přivítal soutěžící, partnery a návštěvníky organizátor soutěže Bohumil Stibal, jednatel společnosti EKOS-Beroun s.r.o., spolu s místostarostou obce Romanem Špalkem. Za Asociaci kuchařů a cukrářů, která byla odborným garantem soutěže, pozdravil přítomné Martin Havel, člen představenstva a předseda poroty,a Zuzana Albrechtová, manažer AKC ČR. Finalisté si rozlosovali pořadí a postupně se zhostili soutěžních úkolů ve studiích, která připravily firmy Intergast a JIVA Jirák a vybavila firma Arvesa A Knorr studio, pod dohledem odborné poroty. Tím bylo připravit tříchodové posvícenské menu za použití koření firmy J. Kotányi. Hlavní surovinu, husu, dodala firma Nowaco. O doprovodný program se postarala odborná škola SOS a SOU Beroun Hlinky, jejíž studenti připravili ukázkovou selskou tabuli, ovocné a zeleninové saláty a upekli krásnou imitaci jedné z cen - dort ve tvaru poháru.

Soutěž skončila v 17 hodin vyhlášením vítězů a předáním cen. Všichni přítomní ochutnali občerstvení, které připravili členové AKC ČR.

Pořadí:
1.místo - Jan Knapp - National Restaurant U Zlaté koule, Mariánské Lázně - 22 let
2.místo - Jakub Kotyza - Restaurace Bellavista , Praha 29 let
3.místo - Lukáš Knap - Rybí restaurace Bodam , Karlovy Vary 20 let

Suchý Honza

18. 7. 2010

24.2.2007 - MASOPUST

Již po několikáté se ve Všeradicích uskutečnilo masopustní veselí, tentokrát v sobotu 24. února. Odpoledne ožila náves desítkami maškar. Po úvodním slově pořadatelky pí. Mirky Suché se početný průvod vydal na tradiční obchůzku vsí. K tanci a poslechu hrála světoznámá kapela "Apači z pavlače" a pro účastníky byl zajištěn pojízdný "karavan" naplněný pravým a nefalšovaným "brdským svařákem". Koblihami, kořalkou, uzeným sýrem, chlebíčky a dalšími pochutinami odměňovali masky u Špalkových, Kloučkových, Kozových a dalších. Celý průvod dorazil asi po třech a půl hodinách k cíli - Hospodě Na Růžku, kde se pořizovalo společné foto, dětské masky byly odměněny cenami a zde se také pokračovalo ve veselí až do pozdních nočních hodin. Maškarou roku byl vyhlášen Krakonoš, který stál opravdu za to! Letošní masopust se i přes nepřízeň počasí vydařil a to především díky organizátorce akce. Děkujeme také všem maskám, které očekáváme v hojném počtu i napřesrok!

Hana Zimová

18. 7. 2010

Stránka