Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Prohibice pokračuje. Policie kontroluje hostince i na Berounsku

Po oba víkendové dny zasedala v sídle středočeské krajské Hygienické stanice v Praze pracovní skupina, která koordinuje činnost všech kontrolních a represivních složek kraje při dozoru nad naplňováním nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR)o plošném celorepublikovém zákazu prodeje tvrdého alkoholu. Zástupci středočeské policie, hygieniků (KHS), celníků (CS), státní potravinářské a zemědělské inspekce (SPZI), hasičů (HZS) a tajemník Bezpečnostní rady Středočeského kraje se navzájem informovali o provedených akcích a jejich koordinaci.
Policie ve Středočeském kraji provedla na 7000 kontrol a v sobotu po 20. hodině zjistila dvě porušení nařízení MZ ČR o zákazu prodeje nápojů s obsahem ethanolu překračujícím 20 objemových procent. Oba případy byly předány ke správnímu řízení. KHS provedla na 100 kontrol, přičemž poukázala na nutnost zanést upozornění o zákazu také do nápojových lístků restauračních zařízení. SPZI provedla přes 400 kontrol a bude v nich kraji, kde je na 2300 obchodů, pokračovat. Také celníci shledali přes 20 porušení zákazu při stovkách svých kontrolních akcí.
Pracovní skupina konstatovala, že na základě provedených kontrol jsou ve Středočeském kraji již bezmála všichni seznámeni se zákazem prodeje tvrdého ;alkoholu. Pracovní skupina bude pokračovat v činnosti s tím, že v případě potřeby svolá hejtmanka další mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Středočeského kraje.

18. 9. 2012

V říjnu budeme volit zastupitele kraje

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se budou konat volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. V pátek bude volební místnostna OÚ Všeradice přístupná od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb (9. října 2012). Nově je možné vydat voliči při volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje voličský průkaz. Voličský průkaz vydává obecní (městský) úřad podle místa trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče. Žádost lze podat buď 
• osobně
• písemně - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
• elektronicky - podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
• elektronicky - prostřednictvím datové schránky
Nejpozdější lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je 5. října 2012. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat do 10. října 2012 do 16:0 hodin.

18. 9. 2012

Sdělení ZD Mořina pronajímatelům pozemků

Digitalizace katastrálního území a úprava nájemních smluv.

10. 9. 2012 Zobrazit více

Berounský deník o všeradické galerii

Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích patří v těchto dnech grafikám Evy Haškové a knižním ilustracím a trojrozměrným plastikám jejího manžela Jana Margeta. Prodejní výstava potrvá do 9. září a otevřena je každý všední den mimo pondělí od 9 do 16 hodin, o víkendech pak od 10 do 17 hodin.
„Na Berounsku vystavuji poprvé, ale tento region mně není neznámý. Mám ho ráda, protože ho počítám ke svému domovu. Ze Všenor, kde bydlím, do Berouna není tak daleko a krajinu mezi oběma body máme docela propátranou. Nicméně ve Všeradicích jsem se ocitla poprvé až když se začalo schylovat k výstavě,“ vysvětluje malířka.
Společnou všeradickou výstavu předznamenala velikost sálu, který si oba výtvarníci rozdělili. Do své poloviny umístil Jan Maget kvašové ilustrace úspěšné publikace Albatrosu Dějiny českých zemí v době baroka a osvícenectví, které tvoří ucelenou kolekci. Ve své části představuje Eva Hašková výběr volných grafik z posledních deseti let. Ty doplňuje ukázkou drobných exlibris, kterým se také věnuje. „Prostor ve všeradické sýpce je monumentální, rekonstrukce objektu je sympatická. Základní nedostatek je ale v osvětlení, které je z nepochopitelných důvodů tak potlačené, že exponáty lze ve tmě spíše tušit než vidět. Nevím, k jakým účelům byl prostor připraven, ale pro prezentaci grafiky určitě ne. Pokud bude mít galerie své návštěvníky, doufám, že si některý tohoto kuriózního nedostatku také všimne a společnými silami tuto drobnost opravíme,“ věří Eva Hašková.
S Janem Magetem vystavuje teprve v posledních letech, i když jejich díla vznikají pod jednou střechou. „Já se věnuji výhradně volné grafice, můj muž ilustruje učebnice, atlasy, klíče a encyklopedie. Do svých oborů si nemluvíme, i když jsme prvními diváky právě vzniklých listů či ilustrací,“ přiznává malířka.
Eva Hašková tvoří převážně kombinovanou technikou z hloubky, leptem a akvatintou. Na svém kontě má desítky velkých i malých grafických listů a ilustrace k několika desítkám knih. O tom, že její práce jsou přijímány se zájmem i obdivem svědčí i to, že její ilustrace byly poctěny cenami na mnoha výstavách.
Její manžel Jan Maget je významným českým ilustrátorem. Svými ilustracemi doprovodil řadu beletristických knih pro mnohá nakladatelství. Ilustroval také encyklopedie a klíče k určování rostlin a několik učebnic přírodopisů. Publikace Atlas biologie člověka byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic.

Na zajímavé ilustrace a grafiky významných českých výtvarníků se můžete přijít podívat do všeradické galerie každý den kromě pondělí. Výstava potrvá až do 9. září.

30. 8. 2012

Do Všeradic se sjedou kuchařští mistři

V sobotu 15. 9. 2012 se v areálu zámeckého dvora ve Všeradicích sejdou vyznavači kuchařského umění na VI. ročníku kuchařské soutěže O putovní pohár M. D. Rettigové s výstižným názvem VAŘENÍ SE ZÁMECKOU PANÍ.
Soutěže, která je vzpomínkou na nejslavnější všeradickou rodačku, autorku neméně slavné knihy Domácí kuchařka, M.D. Rettigovou, která se zde v roce 1785 narodila. Soutěže se zúčastní čtyři profesionální kuchaři, kteří budou letos připravovat kachničku na všelijaký způsob.
Od 11 hodin je pro návštěvníky připraven bohatý program.
Zatímco kuchaři budou vařit, mohou návštěvníci ochutnat pochoutky, které pro ně připraví cateringová společnost Vyšehrad 2000. Podávat se bude také prasátko na rožni, sladké i slané dobroty, které jako každý rok, nachystají učni ze SOU Hlinky v Berouně. Ti taky budou pro návštěvníky míchat alkoholické i nealkoholické nápoje.
Pro děti je připravena již tradiční soutěž v pojídání skvělých koláčů, které pro ně opět upeče, stejně jako vloni, cukrárna Hostomice. Dospělí se mohou těšit na zvláště populární soutěž v pivní štafetě. I na šikovné hospodyňky, které přinesou vlastnoručně upečenou bábovku, čekají ceny, které se jim budou líbit.
Celým dnem bude provázet moderátor Patrik Rozehnal. Na pódiu vystoupí Jan Matěj Rak, který se představí nejen jako skvělý kytarista, ale také ukáže své kulinářské umění, neboť přímo na pódiu uvaří tradiční švestkové knedlíky. J. M. Raka. Na pódiu se vystřídá několik kapel různých žánrů, nebude chybět ani kejklíř.
Tatínkové mohou ochutnat všeradické pivo Všerad, maminky zase míchané nápoje a děti se mohou vyřádit ve skákacím hradu.
A novinka na závěr – Lumír Olšovský se představí v lehce lechtivé divadelní frašce Páni, to bude jízda!
Chybět nebude ani losování vstupenek o ceny. Návštěvníci, kteří přijdou na tuto akci, budou mít vstup do galerie za zvýhodněnou cenu 25 Kč.

29. 8. 2012

Nejnovější vydání Kurýru najdete na webu!

Přečtěte si o blížících se oslavách Vaření se zámeckou paní i o tom, že se ve všeradicích konala zlatá svatba. Více v záložce Všeradův kurýr.

29. 8. 2012

Na webu přibylo video z oslav fotbalistů

Osmdesát let svého trvání si letos připomněli všeradičtí fotbalisté. Na web jsme přidali odkaz, kde najdete dvoudílené video z jejich oslav. Odkaz najdete níže.

29. 8. 2012 Zobrazit více

Na webu najdete nejnovější číslo Kurýra!

Na webu najdete nejnovější číslo Kurýra!Mimo jiné se v listě dočtete, že Všeradice navštívil nestor české umělecké historie František Dvořák.

21. 8. 2012

Přípravy na výstavbu kanalizace finišují

Přípravy na výstavbu kanalizace a vodovodu ve Všeradicích vrcholí. Radnice nyní čeká na vyzývací dopis s oznámení, že dotace ze Státního fondu životního prostředí byla přidělena. Obec již vybrala firmu, která práce provede. Schválit ji musí ještě zastupitelé na svém zářijovém jednání. Díky výběrovému řízení se navíc obci podařilo výrazně ušetřit. „Stavba by měla stát 93 milionů korun bez DPH. Původně ale byla rozpočtována na 120 milionů,“ řekl všeradický starosta Bohumil Stibal. Podle něj se tak obci na nutné finanční spoluúčasti podaří ušetřit až pět milionů korun. Stavební firma začne ještě letos s výstavbou čistírny odpadních vod. Současně se bude stavit přivaděč k vodojemu v protilehlé části. „Na jaře 2013 bychom chtěli pracovat už jen po obci. Do konce roku 2013 by vše mělo být hotové,“ věří Stibal. Připomněl, že obec o dotaci na výstavbu kanalizace a vodovodu usilovala šest let.

21. 8. 2012

Dvě nová hřiště postaví ještě letos

Dvě nová hřiště postaví ještě letosJe to dobrá zpráva nejen pro sportovce! Ještě v letošním roce by se měly na nádvoří Zámeckého dvora zprovoznit dvě nová hřiště. „Jde o tenisový kurt a víceúčelové hřiště,“ uvedl majitel areálu Bohumil Stibal. Na jejich výstavbu získal majitel prostřednictvím MAS Karlštejnsko dotaci ve výši 1,2 milionu korun. Dalších asi 700 tisíc korun tvoří spoluúčast. Hřiště s umělým povrchem by se měla začít stavět již v říjnu a do konce letošního roku by měla být hotova. „Pokud bude přát počasí, mohli by na nich v zimě trénovat naši fotbalisti,“ řekl Stibal.

21. 8. 2012

Stránka