Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Na vánočním koncertu zazní skladby Bacha

Přední český loutnista Milan Černý vystoupí 19. prosince ve všeradickém Zámeckém dvoře. Vánoční koncert, na kterém zazní skladby z díla barokního genia J. S. Bacha, se bude odbývat v galerii M. D. Rettigové. Špičkový umělec skladby přednese na kopii historické loutny podle J. Ch. Hoffmana z roku 1730.

5. 12. 2012

Nadělte si knihu z Brd pod stromeček

Čtvrtý svazek brdské edice Pověsti Středních Brd byl koncem listopadu pokřtěn a to za účasti autora Tomáše Makaje, ilustrátora publikujícího pod pseudonymem Vhrsti a majitele vydavatelství Baron Petra Prášila. Může jít o originální dárek pod stromeček. Kniha má 8 kapitol, katalog, úvod, závěr a celostránkové medailony autora a ilustrátora. Přečtete si pověsti z Dobříva, Hořovic, Jinec, Komárova, Svaté Dobrotivé, Strašic, Těň a okolí a také z Fabiánovy říše. V úvodu se dozvíte, co jsou to Střední Brdy a jak je najít na mapě České republiky, a v závěru projdete nezbytnou průpravou před toulkami po brdských lesích při studiu katalogu strašidel a nadpřirozených jevů.
Knihy můžete objednávat u vydavatele Petra Prášila na telefonu: 603 551 948 (www.vydavatelstvi-baron.cz) nebo přes stránky Brdské edice: http://www.brdskelisty.cz/kontakt-na-b.-edici/brdska-edice.html. V nejbližším okolí můžete knihu zakoupit:
Beroun – knihkupectví Kropová
Dobříš – Infocentrum + knihkupectví ve věžáku
Hořovice – knihkupectví Olšanská
Praha – Academia Václavské náměstí, Prodejna map a průvodců Senovážné nám.

28. 11. 2012

Nový Všeradův kurýr je na webu!

Nový Všeradův kurýr je na webu!Dočtete se v něm mimo jiné o tom, že letošní poslední Zámecký večer, kterého se měl zúčastnit herec Pavel Landovský, na poslední chvíli zachraňoval někdejší ministr a publicista Radek John. Nebo o tom, jak Všeradičtí pomáhají se stavbou nové hasičárny v partnerském Gerniku v Rumunsku.

21. 11. 2012

Můžete žádat o dotace z Programu rozvoje venkova ČR

MAS Karlštejnsko, o.s., připravuje další, již 4. Výzvu k předkládání projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, na období 2007-2013 (PRV), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
Výzva bude vyhlášena pro 18. kolo příjmu žádostí o dotaci z PRV.
Termín vyhlášení Výzvy MAS bude v polovině prosince 2012. 
Příjem Žádostí o dotaci proběhne na přelomu měsíců ledna a února 2013, v kanceláři MAS v Mořině.

21. 11. 2012

Rok 2013 ve znamení výstavby kanalizace a vodovodu

Rok 2013 se ve Všeradicích ponese zejména ve znamení výstavby kanalizace a vodovodu. Během ledna by měli lidé, kteří budou mít zájem se k vodovodu či kanalizaci připojit, možnost podepsat smlouvy. Návrh na smlouvu je již hotov a brzy bude k nahlédnutí na webu obce. Příspěvek občanů na vodovod je 16 000 korun a stejná suma se bude vybírat i v případě připojení na kanalizaci. „V obou případech dáváme lidem možnost splátkového kalendáře,“ řekl starosta obce Bohumil Stibal. Výstavba by podle něj měla začít nejspíš v březnu.

21. 11. 2012

Výzva pro invalidy: Vyměňte si označení!

Výzva pro invalidy: Vyměňte si označení!Upozorňujeme občany, kteří si dosud nevyměnili označení vozidla určené k parkování na vyhrazených místech pro invalidy (typu O1), že tato označení platí pouze do 31. 12. 2012. V současné době probíhá výměna označení za nové parkovací průkazy, které platí ve všech členských státech EU. Výměnu zajišťuje MěÚ Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ul. Pod Kaplankou 21, 1. patro, dveře č. 105).
K vystavení parkovacího průkazu je nutné doložit: občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P (případně sKartu), aktuální fotografii o rozměru 35 x 45 mm a odevzdat původní označení.

15. 11. 2012

Jak se bude volit prezident?

Přibližně za dva měsíce si obyvatelé České republiky odbudou volební premiéru, historicky první přímou volbu prezidenta České republiky. Jak a kde se bude volit?

KDY?
V pátek 11. ledna od 14.00 do 22 hodin a v sobotu 12. ledna od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby se uskuteční rovněž ve dvou dnech, a to v pátek 25. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

KDO MŮŽE VOLIT?
Státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

JAK HLASOVAT?
Nejpozději 3 dny přede volbami, tedy do 8. ledna 2013, obdrží voliči hlasovací lístky. (Kompletní sady budou k dispozici i ve volební místnosti). Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platný občanský průkaz či pas). V prostoru určeném pro výběr vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

DRUHÉ KOLO
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky. Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

15. 11. 2012

V Zámeckém hostinci si pochutnáte na zabijačce

V Zámeckém hostinci si pochutnáte na zabijačceNa domácí vepřové hody se můžete těšit už tento víkend od 17. 11. do 18. 11. Nabídka je víc než lákavá. Podávat se bude například takzvaná prdelačka, neboli zabijačková polévka, ovar, tlačenka s cibulí. Pochutnat si budete moci na domácích jaterničkách i jelítkách. Zabijačkové menu najdete na www.zamecky-dvur.cz.

15. 11. 2012

Hody nabídnou svatomartinské husy, víno i pivo

Hody nabídnou svatomartinské husy, víno i pivoVelkolepé Svatomartinské hody se chystají od 9. do 11. listopadu v Zámeckém dvoře ve Všeradidích. Těšit se můžete nejen na svatomartinské husičky na několik způsobů, ale také na svatomartinské víno a šestistupňový svatomartinský speciál!
Svatomartinské hody byly vždy časem hodování a bujarého veselí. A jinak tomu nebude ani letos v Zámeckém hostinci a pivovaru U Paní Magdaleny.
„Jsme moc rádi, že tento příjemný zvyk dobrého jídla a pití přetrval do dnešní doby a můžeme v Zámeckém dvoře uvítat všechny, kteří chtějí v době vrcholícího podzimu ochutnat speciality a využít nabídky mladého svěžího vína a speciálně uvařeného Svatomartinského piva,“ uvedla provozní restaurace Marcela Bussová. Ke sváku sv. Martinaneodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená husa. Původ spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou legendách. Ta prvá praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily. Ať se to stalo tak či onak, husa patřila k nejhlavnějším pokrmům. Rozdělování jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha stehno, hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka.
Tradice Svatomartinského vína vychází z dávného zvyku připíjet si na den svatého Martina poprvé novým mladým vínem. V tento den hospodáři přijímali do služby nové děvečky a pacholky, nebo jim službu prodlužovali. Na stvrzení dobré služby si všichni poprvé přiťukli právě mladým vínem, která by se podle obnovené tradice měla začít pít až 11.11.
Toto víno je vyráběné z ranných odrůd stejnou technologií jako Beaujolais Nouveau. Někteří moravští vinaři se snaží obnovit tradici těchto vín a jednotně je dávat na trh na svátek sv.Martina Pod značkou Svatomartinské se může prodávat bílé víno, odrůdy Müller-Thurgau a Veltlínské červené rané; růžové víno, odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké; červené víno, odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
A pít se bude o svatomartinském víkendu i speciální pivo. „V tomto roce pro nás sládek pan Matuška z Broum poprvé uvařil Svatomartinské šestnácti stupňové pivo,“ doplnila Bussová

5. 11. 2012

Stránka