Všeradice
Obec Všeradice

Ptačí chřipka nařízení KVS

Nové ohnisko ptačí chřipky se nachází v malochovu drůbeže v obci Libomyšl. V rámci výskytu nařídila Státní veterinární správa pro Středočeský kraj mimořádná opatření.
V rámci těchto opatření je nutné nahlásit počet chované drůbeže na území obce Všeradice.

Nařízení Státní veterinární správy (596.23 kB)

sčítací list drůbeže (51 kB)

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS“) nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Libomyšl [683205], okres Beroun, ve Středočeském kraji.

Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

Všeradice jsou zařazeny do pásma dozoru.

(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:

a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 31.03.2023.

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:

a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo 3 jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 204

c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;

d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;

e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;

f) umožnit úřednímu veterinárnímu lékaři provedení klinické prohlídky zvířat včetně případného odběru vzorků a poskytnout mu potřebnou součinnost

g) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně.

h) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 29.03.2023:

i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)

ii. Adresa (sídlo) chovatele

iii. Kontaktní osoba

iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon) v. Adresa místa chovu ptáků

vi. Určení produktů (pro vlastní potřebu, i pro prodej)

vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:

1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky, bažanti,…)

2. Vodní (husy, kachny)

3. Ostatní (pštros, pávi)

4. Holubi

5. Jiné ptactvo v zajetí (papouškovití, exotické ptactvo a ostatní), vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

Přílohy

KVSS_Narizeni_SVS_MVO_c.j._SVS_2023_044303-S_k_zamezeni_sireni_nebezpecne_nakazy_AI_Libomysl_.pdf

KVSS_Narizeni_SVS_MVO_c.j._SVS_2023_044303-S_k_zamezeni_sireni_nebezpecne_nakazy_AI_Libomysl_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 596,23 kB

scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20.doc

scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51 kB
Datum vložení: 24. 3. 2023 13:18
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2023 7:36
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Komunální služby

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)