Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

MATERIÁLNÍ POMOC OBCÍM POSTIŽENÝM POVODNÍ


Nikomu nemůže být lhostejný stav obcí a měst, které zasáhla rychlá povodeň minulého víkendu. Při sledování televizních záběrů z postižených oblastí asi každý z nás soucítí s postiženými obyvateli těchto míst. Těžko si ten, kdo podobné neštěstí nepoznal na vlastní kůži, dokáže představit bezmoc a depresi postižených lidí. Proto jsem velice potěšen aktivitou místní jednotky SDH, která požádala náš obecní úřad o spolupráci při zajištění materiální pomoci postiženým oblastem. V prvním kole zajistili a předali jednotce SDH Králův Dvůr materiální pomoc ve výši 5.000,- Kč. Tato pomoc byla určena pro město Českou Lípu. Druhé kolo pomoci bylo určeno pro obec Heřmanice u Frýdlantu. To této obce naši hasiči dodávali opět materiální pomoc, přímo na základě dohody a požadavku místního starosty p. Stříbrného a to ve výši 25.000,- Kč. Materiál byl předán členy naší zásahové jednotky dne 13. 8. 2010 přímo do postižené obce.

Heřmanice 2010

Heřmanice 2010

Heřmanice 2010

Heřmanice 2010

Heřmanice 2010

Heřmanice 2010

Heřmanice 2010


13. 8. 2010 Zobrazit méně

25.6.2010 OTEVŘENÍ GALERIE A MUZEUM M. D. RETTIGOVÉ

25.6.2010 OTEVŘENÍ GALERIE A MUZEUM M. D. RETTIGOVÉGalerie a muzeum vznikly nákladnou rekonstrukcí ruiny starého, ale památkově chráněného špýcharu ze 17.století v areálu všeradického zámku.
Velikostí a unikátní rekonstrukcí nemají v celém regionu obdoby. V přízemí a ve třech podlažích vznikly velkolepé prostory pro konání malířských a sochařských výstav moderního umění, muzeum M. D. Rettigové a muzeum české vesnice.
V přízemí bude instalována stálá expozice výstavy všeradické rodačky M. D. Rettigové, která se v současné době nachází v budově všeradického muzea. První patro bude věnováno stálé expozici muzea české vesnice, druhé patro je věnováno souboru děl malířů a sochařů, kteří se zúčastnili mezinárodního uměleckého sympozia v uplynulých čtyřech letech.
V nejvyšším patře jsou vystaveny obrazy, které vznikly na letošním, pátém malířském sympoziu. Prezentace děl potrvá do konce září. Další výstava obrazů má být realizována ve spolupráci se Západočeskou galerií v Karlových Varech.
Nenechte si ujít výjimečný umělecký zážitek! Přijďte ocenit, jak velký kus práce zde byl dokončením tohoto projektu vykonán. Otevřeno je od úterý do pátku od 9.00 do 16.00 a v sobotu i v neděli od 10.00 do 17.00 hod.
Sylva Škardová, Všeradův kurýr

20. 7. 2010 Zobrazit více

29.5.2010 NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Devět tříčlenných družstev se poslední květnovou sobotu zúčastnilo nohejbalového turnaje ve Všeradicích. Ve čtyřech z nich hrály i ženy. Vítězství si vybojoval tým Gaučink (na snímku), druzí byli Chalupáři, třetí FT3 Strašnice. Počasí se vydařilo, občerstvení se snědlo a ani jedno družstvo neodešlo s prázdnou - pro všechy hráče byly připraveny ceny, které překvapily a potěšily.
Poděkování patří obecnímu úřadu, všem, kteří pomohli, i účastníkům za bezvadnou atmosféru.
Mirka Suchá, Všeradův kurýr

20. 7. 2010

22.5.2010 - STAROČESKÉ MÁJE

Celoroční přípravy vyvrcholily velkou slávou. Již ráno zastupitelé obce spolu se starostou přivítali na obecním úředě delegaci rumunských čechů spřátelené obce Gerník. Hosté si prohlédli zrekonstruovaný úřad, muzeum a školku.
Od jedné hodiny po poledni začal program na prostranství přeh hospodou. Zahrála skupina Třehusk a od kostela přišel průvod májovníků a dětí. Májovníci, děti a hasiči požádali staroustu o udělení práva k oslavám a ten jim rád vyhověl. Poté začal program. Vystoupili děti z mateřské školky a májovníci s Českou besedou. Důležitou částí májů je průvod obcí a ten samozřejmě nechyběl. Program pokračoval v 18 hodin vystoupením folklorních souborů DFS Dyleň a Dyleň z Karlových Varů, Vrbiny s Gaudeamem z Prahy a muzikou rumunských čechů z Gerníku. Kolem deváté hodiny nastalo dražení a porážení máje a v sále začala tancovačka.

20. 7. 2010

23.1.2010 - INAUGURACE POŠTOVNÍ ZNÁMKY M.D.RETTIGOVÉ

V sobotu od 13 hodin se v muzeu pravěku, jehož součástí je expozice M.D.Rettigové, konala inaugurace poštovní známky "Magdalena Dobromila Rettigová". Poštovní známka vznikla z iniciativ Všeradovy země, o.s., obce Všeradice a Společnosti sběratelů čs. známek SČF. Ke křtu zahrála hudební skupina Třehusk a vystoupil pěvecký sbor paní a dívek z Litomyšle. Vzácní hosté z řad zastupitelů PSČR, akademické obce i České pošty popřáli známce hodně úspěchů a pohovořili o historii jejího vzniku. Starosta obce poté známce popřál, aby doprovázela pouze dobré zprávy. Také bylo možné zakoupit pamětní list s podpisy výtvarníků, kteří se na vzniku známky podíleli a na pohledy a známku otisknout speciální příležitostné razítko, vydané pouze k tomuto účelu.

20. 7. 2010

Stránka

  • 1