Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 0363873329/0800
 • Číslo účtu: 4264861339/0800 - hospodářská činnost (vodné, stočné)
 • bankovní spojení: ČS a.s. Beroun

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce na rok 2019

 • poplatky za odpad : jednorázový vývoz (ucho).....85.-/ks
 •                              vývoz 1x30........................890.- 
 •                              vývoz 1x14......................1650.- 
 •                              vývoz KOMBI.................. 2220.- 

 

Poplatek za svoz komunální odpadu v minimální výši svozu 1x30 uhraďte nejpozději do 30.4.2019

 

 •  
 • poplatky ze psů  :   za prvního psa ..............50.- za rok
 •                              za každého dalšího....... 60.- za rok
 •  
 • poplatky z hrobového místa:za jednohrob.........400.- na 10 let
 •                                          za dvouhrob..........    800.- na 10 let