Všeradice
Obec Všeradice

Vodovod a kanalizace

Kvůli výstavbě stok bude omezen provoz

Datum: 11. 2. 2014

Výstavba kanalizace a vodovodu ve Všeradicích pokračuje. Od února až do května budou probíhat výkopové práce na jednotlivých stokách po celé obci, proto budou některé části ulic neprůjezdné. „Snažili jsme se, aby doba uzavírky byla vždy co nejkratší, abychom naše občany omezovali co nejméně,“ uvedl starosta obce Bohumil Stibal. Práce potrvají od února až do května. Podrobný harmonogram pro jednotlivé oblasti najdete v příloze níže.

Díky mírné zimě výstavba řadů pokračuje bez přestávky

Datum: 12. 1. 2014

Doposud mírná zima vyhovuje všeradické radnici. Díky tomu mohou zatím bez přestávky pokračovat práce na výstavbě vodovodu a kanalizace. V současné době již byla zkolaudována čistírna odpadních vod. Díky tomu se na 25 domácností, které již měly hotové své přípojky, mohly připojit. Jde o domy podél hlavní silnice od Bykoše k Zámeckému dvoru. „V letošním roce ponecháváme likvidaci kalů bez poplatku,“ uvedl všeradický starosta Bohumil Stibal s tím, že v závěru by se mělo napojit na 160 z celkového počtu 180 objektů.
V současné době práce pokračují ve Školní ulici. Následně bude budována propojovací větev od obchodu směrem Na Draha a hlavní řady v oblasti u staré školky. Od dubna se bude dokončovat ještě pokládkou radů směrem na Nesvačily a směrem na Nové Dvory, kvůli čemuž bude omezen průjezd.

Domy s hotovými přípojkami se již mohou napojit

Datum: 20. 12. 2013

Ještě před vánočními svátky byla část kanalizačního řadu a obtokového řadu v celkové délce 2607,09m zkolaudována,
a centrální čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu. "Občané, kteří již mají přípojky na svém pozemku hotové, se mohou připojit na kanalizační rozvody," uvedl starosta obce Bohumil Stibal s tím, že vypouštění kalů je zatím zdarma.

Položeno je už přes 2,5 kilometru kanalizace

Datum: 9. 12. 2013

Blíží se konec roku 2013, a tak přinášíme shrnutí k největší letošní investici a tou je výstavba vodovodu a kanalizace. Akce byla zahájena dne 3. dubna letošního roku. Její dokončení je plánováno na měsíc září 2014. Po celou dobu probíhá stavba podle smluvního harmonogramu a dílčí etapy jsou ze strany dodavatele plněny. Nyní již proinvestovaná částka dosáhla výše cca 26.000.000 Kč a v díle se i nadále pokračuje. Pracuje se na:
1. vodovodním přivaděči od vodojemu směrem k vrtům, zde je položeno potrubí o délce cca 1400 m
2. výstavbě vodojemu u Telína, zde probíhá betonáž vlastního vodojem
3. Probíhá pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí v ulici u školy.
Po dokončení školní ulice budou probíhat práce směrem k vodojemu a druhá skupina bude budovat řady od přečerpávací stanice směrem k novým parcelám a p. Hadačovi.
V jarních měsících budeme dokončovat terénní úpravy kolem ČOV a budeme pokračovat s potrubím na dalších ulicích. Homogenizaci povrchů státních komunikací v obci bychom chtěli provést na přelomu měsíce července a srpna, tak aby na Všeradickou pouť byly práce dokončeny.
Je položeno gravitační splaškové potrubí od ČOV až na konec obce směrem na Bykoš, od zámku až k poslední šachtě směrem na obec Nesvačily a od křižovatky u Rážů směrem k přečerpávací stanici. Celkem je položeno toto potrubí v délce 2650 m. Je dokončena stavba ČOV. Kolaudace tohoto potrubí a ČOV proběhne dne 12.12. Věřím, že vše dopadne dobře a následně po kolaudaci zahájíme provoz ČOV. Buďte proto připraveni, ať se můžete napojit a nemusíte vyvážet jímky.
Ve stejných trasách je uloženo i vodovodní potrubí, které však nepovede až k ČOV, ale pouze na konec obce a proto je jeho délka jen 1530m.
Chápu některé vaše rozhořčené reakce na realizaci této akce. Musím však konstatovat, že mnoho z nich je neoprávněných a vyplývá z neznalosti a mnohdy i nezájmu o tuto akci. Tento nezájem se projevil i v nabídce o zajištění kontrolních šachet, kdy se přihlásilo zhruba 15 občanů. Mohu říci, že na toto množství nelze získat žádnou slevu.
Co říci k tomuto bodu dalšího? Věřím, že se podaří zkolaudovat ČOV a začneme čistit. Dobrá zpráva pro občany je to, že do doby kolaudace celého díla budeme čistit bezplatně. To znamená, že nikdo nebude platit stočné. S ohledem na nový zákon o vodách a kanalizacích začneme s napojenými občany uzavírat smlouvy na likvidaci odpadních vod a dodávku vody až ve druhém čtvrtletí roku 2014. Ceny jsou s ohledem na tyto zákonnné podmínky fondu nyní vypočítávány a občané s nimi budou seznámeni na zasedání v měsíci červnu. Tolik k vodě a kanalizaci.

Občané se mohou 17. 10. poradit s projektantem

Datum: 7. 10. 2013

Ve čtvrtek 17.10. od 18:00 proběhne ve všeradické restauraci Na Růžku setkání s projektantem výstavby vodovodu a kanalizace.
"Žádáme všechny občany, kteří mají potřebu řešit problém s budoucím napojením na tyto sítě, ať se dostaví na tuto schůzku," vyzývá všeradický starosta Bohumil Stibal.

Do obce míří projektant kvůli přípojkám

Datum: 19. 9. 2013

V sobotu 21.9. přijede do Všeradic projektant Pavel Mladič. Přibližně od 14 hodin bude obcházet obec kvůli přípojkám. Chodit bude na trase stoy AB ( od napojení na stoku a u bytovek k mostku před hospodou ), dále stoka A – 1 a stoka AC. Pokud bych vše nestihl, tak přijede do obce také další sobotu 28. 9. To by začal s pochůzkou v oblasti nad silnicí směrem na Lážovice a Osov. "Od soboty 21. 9. bych chtěl jezdit do Všeradic každou sobotu, dokud vše nedokončíme," dodal specialista.

Nesplácení přípojek brzdí výstavbu

Datum: 13. 8. 2013

K dnešnímu dni je podle starosty Všeradic Bohumila Stibala podepsáno 162 smluv na vybudování přípojek. "Věřím, že do konce srpna podepíšeme ještě zhruba 12 smluv," doplnil Stibal a vyzval občany ke splácení. "Chci občany požádat, aby začali platit, neboť máme zatím mnoho neplatičů a to brzdí další práce. Z těchto finančních prostředků totiž platíme projektové práce, stavební povolení a vlastní přípojky. Věřím, že všichni, kterých se to týká, začnou konat," uzavřel starosta obce.

Zkušební provoz čistírny bude spuštěn v listopadu

Datum: 13. 8. 2013

Výstavba vodovodu a kanalizace probíhá podle plánovaného harmonogramu. Spolupráce s dodavatelskou společností funguje bez zjevných problémů. "Nyní máme dokončeny první dvě etapy rozvodů v obci a pracuje se na třetí," uvedl všeradický starosta Bohumil Stibal s tím, že uzávěra trasy třetí etapy od obchodu směrem na Bykoš potrvá do 30. 10. 2013. Čistírna odpadních vod již dostává svoji podobu, část je již zastřešena a omítnuta. Od 26. 8. 2013 se započne s montáží technologie, tak aby vlastní čistírna byla zprovozněna do konce října. Dále se pracuje na hlavní kanalizační stoce, tak aby tato byla dokončena do poloviny října. Od září se začne budovat vodovodní přivaděč a vodojem. "Práce směřujemí k tomu, abychom od počátku listopadu mohli zahájit zkušební provoz čistírny a tím pádem připojovat ty občany, ke kterým již budou zavedeny přípojky," dodal Stibal.

Dodatečné připojení vyjde občany dráž, varuje starosta

Datum: 18. 7. 2013

Výstavba vodovodu a kanalizace je v plném proudu. Nyní probíhá pokládka hlavních řadů v ulici spojující zámek a obchod. Současně se buduje čistírna odpadních vod. Byly provedeny čerpací zkoušky na vrtech a odebrány vzorky vody k rozboru. Dle těchto zkoušek bude případně upravena technologie čištění.
"Co nás v současné době trápí nejvíce, je laxní přístup občanů k uzavírání smluv o připojení," postěžoval si starosta obce Bohumil Stibal. Nyní má svůj příspěvek uhrazeno 67 občanů, 18 občanů plní splátkový kalendář. Bohužel, doposud nezačalo platit 100 občanů a někteří z nich nemají ani podepsánu smlouvu. "Vyzývám proto občany, kteří ještě nezačali se splácením či neuzavřeli smlouvu na přípojky, aby tak učinili v co nejkratším časovém období," vzkazuje Stibal. Současně upozorňuje všechny majitele nemovitostí, které sousedí s nyní budovanou trasou hlavních přivaděčů, že pokud nebudou mít uzavřenu smlouvu a nebudou mít uhrazeny připojovací poplatky, nebudou z hlavní trasy vysazena připojovací místa. "To znamená že, v případě jejich následného zájmu o připojení jim budou účtovány více náklady na vybudování těchto odboček. Jednoduše řečeno je to bude stát víc," dodal Stibal. Všechny ostatní upozornil, že je nutné nejpozději do 31. 10. 2013 uzavřít smlouvu o připojení. Všem, kteří uzavřou smlouvu až po tomto termínu, budou účtovány veškeré vzniklé více náklady. Dále Ti, kdo váhají s připojením starosta upozorňuje, že po zprovoznění kanalizačního řadu bude obec striktně vyžadovat od nepřipojených obyvatel doklady o likvidaci splaškových vod a jejich vyvážení nebude nijak dotováno.

Buďte shovívaví, žádá starosta rozkopané obce

Datum: 18. 7. 2013

Prosím občany o trpělivost a shovívavost s prašností a dopravními omezeními, kterým se bohužel nelze vyhnout. V případě, že by docházelo k nějakým problémům, informujte bezprostředně pracovníky obce, tak aby mohla být zjednána okamžitá náprava situace.

Zobrazeno 11-20 ze 25

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)