Všeradice
Obec Všeradice

Vodovod a kanalizace

Kam volat v případě problémů s vodovodem a kanalizací

Datum: 19. 1. 2017

Provozovatel vodovodu a kanalizace:
Obec Všeradice
Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice,
Zákaznické centrum:
Všeradice 18 (v kanceláři obecního úřadu)
info@vseradice.cz
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí:8:00-12:00 14:00-17:00
Středa: 8:00-12:00 14:00-17:00

Řešení požadavků odběratelů, vodné a stočné, reklamace, fakturace
Kontakt: 311 684 281; info@vseradice.cz

Zástupce provozovatele: 737 287 391

Technické dotazy – havárie NON STOP.
Kontakt: 602 152 928
Montáž vodoměrů: 602 152 928

CENÍK:
Vodné 41,80 Kč/m3 vč.DPH
Stočné 39,60 Kč/m3 vč.DPH
Stočné je účtováno dle vodoměru, v případě užívání jen kanalizace se počítá stočné 36 m3 na osobu za rok.

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace

Datum: 26. 7. 2016

Vážení občané, upozorňujeme Vás na změnu provozovatele vodovodu a kanalizace. Od 1.8.2016 dochází ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Všeradice. Provozovatelem bude obec Všeradice. Na základě této skutečnosti bych Vás všechny chtěl požádat, abyste od 27.7.2016 v co nejkratší době v úředních hodinách nebo po dohodě s pí. Šebkovou (tel. 311 684 281) provedli změnu smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod s novým provozovatelem.Platby budou prováděny na účet obce č.ú:  4264861339/0800. 

Vzor smlouvy

Datum: 9. 12. 2014

Vzor smlouvy najdete v odkaze níže.

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Datum: 9. 12. 2014

Všeobecné podmínky najdete v odkaze níže.

Všeradičtí si na slavnosti připili čistou vodou

Datum: 20. 10. 2014

Slavnostní ceremoniálSkleničkou čisté vody se znakem města si připili místní občané na slavnostním ceremoniálu, kterým byla v pátek 17. 10. slavnostně završena největší investiční akce v historii Všeradic - výstavba vodovodu a kanalizace. Slavnostní akce se kromě občanů, dodavatelů, zúčastnila i poslankyně PČR Ing. Kristýna Zelienková a o kulturní vložku se postarali děti z mateřinky a takřka domovská skupina Třehusk. A zpívaly se písničky jak jinak ne o vodě. Zahájení výstavby proběhlo dne 3. dubna 2013, poklepem na základní kámen. Tehdy se zdála realizační doba 19 měsíců skoro krátká na velikost a rozsah prací. Naštěstí se veškeré obavy a úskalí během výstavby podařilo překonat a my jsme si právě po 19 měsících mohli připít na zdar celé akce vodou z našeho Všeradického vodovodu. Splnilo se to co se před osmi lety, když jsem nastupoval do funkce starosty, zdálo být snem. Právě zdar této akce nám dokazuje, že je velice důležité snít a udělat maximum pro splnění svých snů. Nám se to podařilo. Je pravda, že to bylo dlouhé období, ale dnes máme to, co naše obec pro svůj další rozvoj nutně potřebuje.
Celá akce byla svým rozsahem, vůbec největší investiční akcí v celé 750 leté historii naší obce. Tuto investici by v žádném případě nebylo možno realizovat bez dotačních prostředků, které nám poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Poděkování za dodání kvalitního díla a dodržení termínu patří bezesporu dodavatelským společnostem: Ekologická stavební Králův Dvůr a POHL CZ. Technickému dozoru, jejž vykonával Ing. Otakar Ota. Dozoru bezpečnosti práce, který vykonával Ing. Jan Marek. Všichni pracovali na základě kvalitních projektů Ing. Václava Ureše. Ti všichni si zaslouží naše veliké poděkování za dobře odvedenou práci a zdárné dokončení díla.

Co si přát do budoucna? Pouze to, aby nám, dílo sloužilo dlouhá léta, tekla kvalitní voda a čistírna dokázala stále vypouštět tak kvalitní odpadní vody jako doposud.
Bohumil Stibal

Spodní část obce je možné připojit na kanalizaci

Datum: 22. 8. 2014

Sdělujeme všem občanům ze spodní části obce, jejichž kanalizace je svedena do centrální čerpací stanice, že mohou ihned začít napojovat svoje objekty na hlavní kanalizační řad.

Máte připomínky ke stavbě kanalizace? Sdělte je nyní!

Datum: 28. 7. 2014

Čas kvapí jako o závod a z prázdnin zbývá polovic. Již začnou chladná rána, neboť již byla svatá Anna. Nám však zbývá ještě mnoho práce ke zdárnému dokončení vodovodního a kanalizačního řadu. Dodělávky, které najdeme na celém díle, přesto že se mnohde jedná jen o kosmetické úpravy, musíme urychleně začít odstraňovat, tak abychom v měsíci září provedli celkovou kolaudaci díla. Jsem přesvědčen, že se vše stihne a celou akci zdárně dokončíme. Prosím občany, kteří mají nějaké připomínky k prováděnému dílu, aby o nich pokud možno co nejdříve informovali kteréhokoli člena obecního zastupitelstva, z důvodu zjednání nápravy v co nejkratší době (právě nyní při dokončovacích pracích). Vaše moudra, která přijdou až po kolaudaci díla, jsou málo platná a opravdu se budou špatně řešit.

Od prodejny COOP směrem na Bykoš do 3. 8. neprojedete

Datum: 20. 6. 2014

Připojených obyvatel nakanalizaci přibývá a to je dobře. I nadále budou dodavatelské firmy pracovat na dokončování této akce. Že se občas něco nezdaří, o tom svědčí i louže na nové komunikaci před prodejnou COOP, ale tato závada bude brzy odstraněna a dílo provedeno, tak jak má být. Upozorňujeme na dlouhodobou uzavírku komunikace od prodejny COOP směrem na obec Bykoš. Tato uzavírka potrvá od 1. 7. do 3. 8. 2014. Veškeré práce směřujeme k tomu, aby na Všeradskou pouť byla obec čistá a dokončovali se pouze již drobné úpravy. Prosím vydržte ještě chvilku prach a bláto vždyť již jdeme do finále.

Budujeme nové povrchy ulic

Datum: 19. 5. 2014

Výstavba vodovody a kanalizace pokračuje ve Všeradicích podle dohodnutého harmonogramu. Proinvestováno již bylo přes 60 milionů. Stále více občanů se díky tomu napojuje na kanalizační řad a již nemusí řešit vyvážení jímek. „O tom, že stavba zdárně pokračuje, svědčí i nově vznikající asfaltové povrchy na krajských komunikacích. Právě kvůli budování nových povrchů musí řidiči počítat v následujících dnech s dalšími uzavírkami,“ upozornil starosta obce Bohumil Stibal. Od 26. května do 15. června bude uzavřena komunikace od vjezdu do obce směrem od Podbrd až k prodejně COOP. Stávající uzavírka od prodejny COOP směrem ke křižovatce u Rážů bude ukončena do 23. května a i zde se projedeme po novém povrchu. V současné době probíhají práce na vodojemu, vodovodním přivaděči a realizace jednotlivých přípojek. „Zatím nic nebrání dokončení díla ve stanoveném termínu a já jsem přesvědčen, že se to podaří,“ dodal Stibal.

Nová čistírna funguje ve zkušebním provozu bez závad

Datum: 4. 4. 2014

Díky příznivému počasí probíhá výstavba vodovodu a kanalizace bez zdržení a komplikací. Nyní je ztížen průjezd naší obcí. Máme zde dvě uzavírky hlavních komunikací. První je od obchodu COOP směrem k nádraží, která potrvá do 22. 5. 2014, na této trase se budují hlavní řady a přípojky do objektů. Druhá uzavírka je od zámku směrem na Nesvačily a potrvá do 11. 5. 2014, zde se jedná hlavně o budování přípojek k objektům. Vodojem je napuštěn, probíhají zkoušky těsnosti a montáž technologie. Čistírna odpadních vod funguje ve zkušebním provozu bez závad, jediné co nás trápí je množství dámských vložek v odpadních vodách (Dámy, prosím, chovejte se jako DÁMY). Přístup dodavatelských firem je na velice dobré úrovni a případné problémy jsou okamžitě řešeny. Občanům se omlouváme za zvýšenou prašnost a dopravní omezení.

Kvůli výstavbě stok bude omezen provoz

Datum: 11. 2. 2014

Výstavba kanalizace a vodovodu ve Všeradicích pokračuje. Od února až do května budou probíhat výkopové práce na jednotlivých stokách po celé obci, proto budou některé části ulic neprůjezdné. „Snažili jsme se, aby doba uzavírky byla vždy co nejkratší, abychom naše občany omezovali co nejméně,“ uvedl starosta obce Bohumil Stibal. Práce potrvají od února až do května. Podrobný harmonogram pro jednotlivé oblasti najdete v příloze níže.

Díky mírné zimě výstavba řadů pokračuje bez přestávky

Datum: 12. 1. 2014

Doposud mírná zima vyhovuje všeradické radnici. Díky tomu mohou zatím bez přestávky pokračovat práce na výstavbě vodovodu a kanalizace. V současné době již byla zkolaudována čistírna odpadních vod. Díky tomu se na 25 domácností, které již měly hotové své přípojky, mohly připojit. Jde o domy podél hlavní silnice od Bykoše k Zámeckému dvoru. „V letošním roce ponecháváme likvidaci kalů bez poplatku,“ uvedl všeradický starosta Bohumil Stibal s tím, že v závěru by se mělo napojit na 160 z celkového počtu 180 objektů.
V současné době práce pokračují ve Školní ulici. Následně bude budována propojovací větev od obchodu směrem Na Draha a hlavní řady v oblasti u staré školky. Od dubna se bude dokončovat ještě pokládkou radů směrem na Nesvačily a směrem na Nové Dvory, kvůli čemuž bude omezen průjezd.

Domy s hotovými přípojkami se již mohou napojit

Datum: 20. 12. 2013

Ještě před vánočními svátky byla část kanalizačního řadu a obtokového řadu v celkové délce 2607,09m zkolaudována,
a centrální čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu. "Občané, kteří již mají přípojky na svém pozemku hotové, se mohou připojit na kanalizační rozvody," uvedl starosta obce Bohumil Stibal s tím, že vypouštění kalů je zatím zdarma.

Položeno je už přes 2,5 kilometru kanalizace

Datum: 9. 12. 2013

Blíží se konec roku 2013, a tak přinášíme shrnutí k největší letošní investici a tou je výstavba vodovodu a kanalizace. Akce byla zahájena dne 3. dubna letošního roku. Její dokončení je plánováno na měsíc září 2014. Po celou dobu probíhá stavba podle smluvního harmonogramu a dílčí etapy jsou ze strany dodavatele plněny. Nyní již proinvestovaná částka dosáhla výše cca 26.000.000 Kč a v díle se i nadále pokračuje. Pracuje se na:
1. vodovodním přivaděči od vodojemu směrem k vrtům, zde je položeno potrubí o délce cca 1400 m
2. výstavbě vodojemu u Telína, zde probíhá betonáž vlastního vodojem
3. Probíhá pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí v ulici u školy.
Po dokončení školní ulice budou probíhat práce směrem k vodojemu a druhá skupina bude budovat řady od přečerpávací stanice směrem k novým parcelám a p. Hadačovi.
V jarních měsících budeme dokončovat terénní úpravy kolem ČOV a budeme pokračovat s potrubím na dalších ulicích. Homogenizaci povrchů státních komunikací v obci bychom chtěli provést na přelomu měsíce července a srpna, tak aby na Všeradickou pouť byly práce dokončeny.
Je položeno gravitační splaškové potrubí od ČOV až na konec obce směrem na Bykoš, od zámku až k poslední šachtě směrem na obec Nesvačily a od křižovatky u Rážů směrem k přečerpávací stanici. Celkem je položeno toto potrubí v délce 2650 m. Je dokončena stavba ČOV. Kolaudace tohoto potrubí a ČOV proběhne dne 12.12. Věřím, že vše dopadne dobře a následně po kolaudaci zahájíme provoz ČOV. Buďte proto připraveni, ať se můžete napojit a nemusíte vyvážet jímky.
Ve stejných trasách je uloženo i vodovodní potrubí, které však nepovede až k ČOV, ale pouze na konec obce a proto je jeho délka jen 1530m.
Chápu některé vaše rozhořčené reakce na realizaci této akce. Musím však konstatovat, že mnoho z nich je neoprávněných a vyplývá z neznalosti a mnohdy i nezájmu o tuto akci. Tento nezájem se projevil i v nabídce o zajištění kontrolních šachet, kdy se přihlásilo zhruba 15 občanů. Mohu říci, že na toto množství nelze získat žádnou slevu.
Co říci k tomuto bodu dalšího? Věřím, že se podaří zkolaudovat ČOV a začneme čistit. Dobrá zpráva pro občany je to, že do doby kolaudace celého díla budeme čistit bezplatně. To znamená, že nikdo nebude platit stočné. S ohledem na nový zákon o vodách a kanalizacích začneme s napojenými občany uzavírat smlouvy na likvidaci odpadních vod a dodávku vody až ve druhém čtvrtletí roku 2014. Ceny jsou s ohledem na tyto zákonnné podmínky fondu nyní vypočítávány a občané s nimi budou seznámeni na zasedání v měsíci červnu. Tolik k vodě a kanalizaci.

Občané se mohou 17. 10. poradit s projektantem

Datum: 7. 10. 2013

Ve čtvrtek 17.10. od 18:00 proběhne ve všeradické restauraci Na Růžku setkání s projektantem výstavby vodovodu a kanalizace.
"Žádáme všechny občany, kteří mají potřebu řešit problém s budoucím napojením na tyto sítě, ať se dostaví na tuto schůzku," vyzývá všeradický starosta Bohumil Stibal.

Do obce míří projektant kvůli přípojkám

Datum: 19. 9. 2013

V sobotu 21.9. přijede do Všeradic projektant Pavel Mladič. Přibližně od 14 hodin bude obcházet obec kvůli přípojkám. Chodit bude na trase stoy AB ( od napojení na stoku a u bytovek k mostku před hospodou ), dále stoka A – 1 a stoka AC. Pokud bych vše nestihl, tak přijede do obce také další sobotu 28. 9. To by začal s pochůzkou v oblasti nad silnicí směrem na Lážovice a Osov. "Od soboty 21. 9. bych chtěl jezdit do Všeradic každou sobotu, dokud vše nedokončíme," dodal specialista.

Nesplácení přípojek brzdí výstavbu

Datum: 13. 8. 2013

K dnešnímu dni je podle starosty Všeradic Bohumila Stibala podepsáno 162 smluv na vybudování přípojek. "Věřím, že do konce srpna podepíšeme ještě zhruba 12 smluv," doplnil Stibal a vyzval občany ke splácení. "Chci občany požádat, aby začali platit, neboť máme zatím mnoho neplatičů a to brzdí další práce. Z těchto finančních prostředků totiž platíme projektové práce, stavební povolení a vlastní přípojky. Věřím, že všichni, kterých se to týká, začnou konat," uzavřel starosta obce.

Zkušební provoz čistírny bude spuštěn v listopadu

Datum: 13. 8. 2013

Výstavba vodovodu a kanalizace probíhá podle plánovaného harmonogramu. Spolupráce s dodavatelskou společností funguje bez zjevných problémů. "Nyní máme dokončeny první dvě etapy rozvodů v obci a pracuje se na třetí," uvedl všeradický starosta Bohumil Stibal s tím, že uzávěra trasy třetí etapy od obchodu směrem na Bykoš potrvá do 30. 10. 2013. Čistírna odpadních vod již dostává svoji podobu, část je již zastřešena a omítnuta. Od 26. 8. 2013 se započne s montáží technologie, tak aby vlastní čistírna byla zprovozněna do konce října. Dále se pracuje na hlavní kanalizační stoce, tak aby tato byla dokončena do poloviny října. Od září se začne budovat vodovodní přivaděč a vodojem. "Práce směřujemí k tomu, abychom od počátku listopadu mohli zahájit zkušební provoz čistírny a tím pádem připojovat ty občany, ke kterým již budou zavedeny přípojky," dodal Stibal.

Dodatečné připojení vyjde občany dráž, varuje starosta

Datum: 18. 7. 2013

Výstavba vodovodu a kanalizace je v plném proudu. Nyní probíhá pokládka hlavních řadů v ulici spojující zámek a obchod. Současně se buduje čistírna odpadních vod. Byly provedeny čerpací zkoušky na vrtech a odebrány vzorky vody k rozboru. Dle těchto zkoušek bude případně upravena technologie čištění.
"Co nás v současné době trápí nejvíce, je laxní přístup občanů k uzavírání smluv o připojení," postěžoval si starosta obce Bohumil Stibal. Nyní má svůj příspěvek uhrazeno 67 občanů, 18 občanů plní splátkový kalendář. Bohužel, doposud nezačalo platit 100 občanů a někteří z nich nemají ani podepsánu smlouvu. "Vyzývám proto občany, kteří ještě nezačali se splácením či neuzavřeli smlouvu na přípojky, aby tak učinili v co nejkratším časovém období," vzkazuje Stibal. Současně upozorňuje všechny majitele nemovitostí, které sousedí s nyní budovanou trasou hlavních přivaděčů, že pokud nebudou mít uzavřenu smlouvu a nebudou mít uhrazeny připojovací poplatky, nebudou z hlavní trasy vysazena připojovací místa. "To znamená že, v případě jejich následného zájmu o připojení jim budou účtovány více náklady na vybudování těchto odboček. Jednoduše řečeno je to bude stát víc," dodal Stibal. Všechny ostatní upozornil, že je nutné nejpozději do 31. 10. 2013 uzavřít smlouvu o připojení. Všem, kteří uzavřou smlouvu až po tomto termínu, budou účtovány veškeré vzniklé více náklady. Dále Ti, kdo váhají s připojením starosta upozorňuje, že po zprovoznění kanalizačního řadu bude obec striktně vyžadovat od nepřipojených obyvatel doklady o likvidaci splaškových vod a jejich vyvážení nebude nijak dotováno.

Buďte shovívaví, žádá starosta rozkopané obce

Datum: 18. 7. 2013

Prosím občany o trpělivost a shovívavost s prašností a dopravními omezeními, kterým se bohužel nelze vyhnout. V případě, že by docházelo k nějakým problémům, informujte bezprostředně pracovníky obce, tak aby mohla být zjednána okamžitá náprava situace.

Silnice od zámku je uzavřena

Datum: 10. 7. 2013

Výstavba vodovodu a kanalizace postupuje podle stanoveného harmonogramu. Dne 7. července byla ukončena první uzavírka od Podbrd, směrem ke křižovatce před zámkem. Od 8. července je uzavřena vozovka od zámku až na křižovatku u prodejny Jednoty. Prosím majitele nemovitostí, které se nacházejí v tomto úseku o trpělivost, dodržování zákazu vjezdu a řízení se pokyny pracovníků realizační firmy. Osobní vozidla místních občanů mohou tuto trasu objíždět kolem obecního úřadu a hostince na Růžku. Současně žádám všechny, kteří tudy budou projíždět na dodržování rychlosti a zvýšenou pozornost, tak aby zde nedošlo k nehodě. Prosím všechny obyvatele této ulice, aby zde neparkovali a tak umožnili lepší průjezd tímto úsekem.
Prosím občany o trpělivost a shovívavost s prašností a dopravními omezeními, kterým se bohužel nelze vyhnout. V případě, že by docházelo k nějakým problémům, informujte bezprostředně pracovníky obce, tak aby mohla být zjednána okamžitá náprava situace.
Žádám občany, kteří ještě neuzavřeli smlouvu na přípojky, aby tak učinili v co nejkratším časovém období.

Starosta: Výstavba jde podle plánu

Datum: 24. 6. 2013

Máme za sebou první polovinu roku 2013, na veřejném zasedání dne 7. 6. 2013 jsme uplynulý půlrok zrekapitulovali a mohu říci, že se nám úkoly, které jsme si předsevzali, daří plnit. Naše největší investice, kterou je výstavba vodovodu a kanalizace, pokračuje podle schváleného harmonogramu. V rámci toho chci požádat občany o trpělivost a shovívavost s prašností a dopravními omezeními, kterým se bohužel nelze vyhnout.

Obec si bere úvěr na kanalizaci a vodovod

Datum: 20. 6. 2013

Úvěr ve výši 20 milionů korun poskytne obci Všeradice Česká spořitelna na výstavbu vodovodu a kanalizce. Rozhodli o tom všeradičtí zastupitelé. "Po celou dobu splátkového úvěru patnácti let máme úročení 2,61 procent. Což je pro nás velice slušné,“ sdělil všeradický starosta Bohumil Stibal. Navíc podle něj nemá obec povinnost vyčerpat úvěr celý. „Takže se budeme snažit něco ušetřit,“ řekl Stibal. Ročně tak obec zaplatí přes 1,6 milionu korun, splácet ovšem začne až v lednu 2015. „Navíc použijeme i 600 tisíc, kterými jsme dosud dotovali vyvážení kanalizačních splašků. Věříme, že budeme mít i nějaký příjem z čištění splašků v naší nové čističce,“ dodal.

Příspěvky na přípojky je třeba uhradit do konce října

Datum: 20. 6. 2013

Do 31. října je nutné uhradit obci příspěvek na výstavbu vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo tento termín schválilo na svém posledním veřejném zasedání. V případě nezbytně nutné potřeby mohou občané požádat zastupitelstvo o splátkový kalendář, ten bude individuálně projednán. I v tomto případě je však nejzazší termín pro úhradu 30. duben 2014.
„Věřím, že to nebude pro nikoho problém. O výstavbě se hovořilo již před několika lety a již v roce 2009 měli lidé k dispozici dotazníky, kde byla celková suma 16 tisíc za vodovod a 16 tisíc za kanalizaci zveřejněna,“ míní starosta Bohumil Stibal.

Smlouvy se uzavírají na úřadě

Datum: 12. 6. 2013

V případě zájmu uzavření smlouvy o příspěvku na výstavbu kanalizace a vodovodu je možné uzavřít smlouvu na Obecním úřadě Všeradice. Návrh smlouvy si můžete prohlédnout níže.
Ve smlouvě se lidé zavazují zaplatit příspěvek 16 tisíc na vodovodní řad a 16 tisíc na kanalizační řad. „V případě, že lidé nemají celkový obnos, je možné uzavřít splátkový kalendář. Minimální výše splátky je v tomto případě 4000 korun. Nicméně o jeho schválení budeme rozhodovat případ od případu,“ upřesnil Stibal. Obec se zavazuje, že zrealizuje výstavbu do konce října roku 2014, včetně vodovodní přípojky a kanalizační přípojky 1 m za hranici konkrétního pozemku. Dále zajistí rozhodnutí o umístění stavby přípojky a uzavření smluv s budoucím provozovatelem. Výstavba začal v místech, kde vyroste čistírna odpadních vod.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)