Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Silnice od zámku je uzavřena

Výstavba vodovodu a kanalizace postupuje podle stanoveného harmonogramu. Dne 7. července byla ukončena první uzavírka od Podbrd, směrem ke křižovatce před zámkem. Od 8. července je uzavřena vozovka od zámku až na křižovatku u prodejny Jednoty. Prosím majitele nemovitostí, které se nacházejí v tomto úseku o trpělivost, dodržování zákazu vjezdu a řízení se pokyny pracovníků realizační firmy. Osobní vozidla místních občanů mohou tuto trasu objíždět kolem obecního úřadu a hostince na Růžku. Současně žádám všechny, kteří tudy budou projíždět na dodržování rychlosti a zvýšenou pozornost, tak aby zde nedošlo k nehodě. Prosím všechny obyvatele této ulice, aby zde neparkovali a tak umožnili lepší průjezd tímto úsekem.
Prosím občany o trpělivost a shovívavost s prašností a dopravními omezeními, kterým se bohužel nelze vyhnout. V případě, že by docházelo k nějakým problémům, informujte bezprostředně pracovníky obce, tak aby mohla být zjednána okamžitá náprava situace.
Žádám občany, kteří ještě neuzavřeli smlouvu na přípojky, aby tak učinili v co nejkratším časovém období.

10. 7. 2013

Starosta: Výstavba jde podle plánu

Máme za sebou první polovinu roku 2013, na veřejném zasedání dne 7. 6. 2013 jsme uplynulý půlrok zrekapitulovali a mohu říci, že se nám úkoly, které jsme si předsevzali, daří plnit. Naše největší investice, kterou je výstavba vodovodu a kanalizace, pokračuje podle schváleného harmonogramu. V rámci toho chci požádat občany o trpělivost a shovívavost s prašností a dopravními omezeními, kterým se bohužel nelze vyhnout.

24. 6. 2013

Příspěvky na přípojky je třeba uhradit do konce října

Do 31.  října je nutné uhradit obci příspěvek na výstavbu vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo tento termín schválilo na svém posledním veřejném zasedání. V případě nezbytně nutné potřeby mohou občané požádat zastupitelstvo o splátkový kalendář, ten bude individuálně projednán. I v tomto případě je však nejzazší termín pro úhradu 30. duben 2014.
„Věřím, že to nebude pro nikoho problém. O výstavbě se hovořilo již před několika lety a již v roce 2009 měli lidé k dispozici dotazníky, kde byla celková suma 16 tisíc za vodovod a 16 tisíc za kanalizaci zveřejněna,“ míní starosta Bohumil Stibal.

20. 6. 2013

Obec si bere úvěr na kanalizaci a vodovod

Úvěr ve výši 20 milionů korun poskytne obci Všeradice Česká spořitelna na výstavbu vodovodu a kanalizce. Rozhodli o tom všeradičtí zastupitelé. "Po celou dobu splátkového úvěru patnácti let máme úročení 2,61 procent. Což je pro nás velice slušné,“ sdělil všeradický starosta Bohumil Stibal. Navíc podle něj nemá obec povinnost vyčerpat úvěr celý. „Takže se budeme snažit něco ušetřit,“ řekl Stibal. Ročně tak obec zaplatí přes 1,6 milionu korun, splácet ovšem začne až v lednu 2015. „Navíc použijeme i 600 tisíc, kterými jsme dosud dotovali vyvážení kanalizačních splašků. Věříme, že budeme mít i nějaký příjem z čištění splašků v naší nové čističce,“ dodal.

20. 6. 2013

Smlouvy se uzavírají na úřadě

V případě zájmu uzavření smlouvy o příspěvku na výstavbu kanalizace a vodovodu je možné uzavřít smlouvu na Obecním úřadě Všeradice. Návrh smlouvy si můžete prohlédnout níže.
Ve smlouvě se lidé zavazují zaplatit příspěvek 16 tisíc na vodovodní řad a 16 tisíc na kanalizační řad. „V případě, že lidé nemají celkový obnos, je možné uzavřít splátkový kalendář. Minimální výše splátky je v tomto případě 4000 korun. Nicméně o jeho schválení budeme rozhodovat případ od případu,“ upřesnil Stibal. Obec se zavazuje, že zrealizuje výstavbu do konce října roku 2014, včetně vodovodní přípojky a kanalizační přípojky 1 m za hranici konkrétního pozemku. Dále zajistí rozhodnutí o umístění stavby přípojky a uzavření smluv s budoucím provozovatelem. Výstavba začal v místech, kde vyroste čistírna odpadních vod.

12. 6. 2013

Stránka