Všeradice
Obec Všeradice

Rok 2006

2.9.2006 - VŠERADOVÁNÍ 2006

Datum: 18. 7. 2010

V sobotu 2. září 2006 proběhlo v areálu čtyřkolkové dráhy U Bobeše ve Všeradicích hudebně-zábavné odpoledne plné muziky, soutěží, kejklování, pohádek a dalších radovánek.

Z programu:
Divadlo Studna - pohádky a kejkle, HOP TROP, Ponožky pana Semtamťuka, Nadoraz, Nebojsa, Navzájem

18.2.2006 - MASOPUSTNÍ VESELICE

Datum: 18. 7. 2010

Průvod masopustního veselí tvořilo 50 masek a dalších asi 50 přihlížejících. Sraz byl na návsi u občerstvení, kde se průvod zformoval svařeným vínem a vyrazil do vsi.

21.10.2006 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Datum: 18. 7. 2010

Dne 21. října jsme navázali na tradici vítání občánků v naší obci. Měli jsme tu čest spolu s panem starostou Jiřím Špalkem a místní mateřskou školkou přivítat 14 nových občánků, kteří se narodili v rozmezí let 2004 - 2006. Hezké vystoupení připravila paní učitelka Hana Hanzlíková spolu se svými žáčky. Osm děvčátek a šest chlapců mělo velkou radost z dárků, které obdržely od obce.
Je vidět, že o budoucnost obce je postaráno. V obnovené tradici hodláme pokračovat.

Hana Zimová

28.10.2006 - VŠERADICKÝ VÝTVARNÝ PLENÉR

Datum: 18. 7. 2010

Výtvarný plenér proběhl ve 43. týdnu 2006 a byl zakončen vernisáží dne 28.10.2006 od 16:30 hodin
v sále hostince Na Růžku.

16.11.2006 - OTEVŘENÍ PENZIONU "U TOMA"

Datum: 18. 7. 2010

Dne 16.11.2006 jsme slavnostně zahájili provoz penzionu U Toma, za přítomnosti zástupců Středočeského kraje.

24.12.2006 - PŮLNOČNÍ

Datum: 18. 7. 2010

Půlnoční mše (v letošním roce bohoslužba slova) proběhla v kostele sv. Bartoloměje od 16:00 hodin. V jejím průběhu jsme si připomněli narození Ježíše Krista i živým betlémem. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy s dětmi a s kytarou.

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)