Všeradice
Obec Všeradice

Vodovod a kanalizace

Ceny vodného a stočného od 1. ledna 2024

Datum: 21. 12. 2023

Od 1. ledna 2024 se upravují ceny vodného a stočného.
 Vodné 61,41,- Kč   stočné 44,54,- Kč.

Zálohové poplatky zůstávají do 30.4.2024 stejné.

Kam volat v případě problémů s vodovodem a kanalizací

Datum: 19. 1. 2017

Provozovatel vodovodu a kanalizace:
Obec Všeradice
Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice,
Zákaznické centrum:
Všeradice 18 (v kanceláři obecního úřadu)
info@vseradice.cz
PROVOZNÍ DOBA: Pondělí:8:00-12:00 14:00-17:00,Středa: 8:00-12:00 14:00-17:00

Nová čistírna funguje ve zkušebním provozu bez závad

Datum: 4. 4. 2014

Díky příznivému počasí probíhá výstavba vodovodu a kanalizace bez zdržení a komplikací. Nyní je ztížen průjezd naší obcí. Máme zde dvě uzavírky hlavních komunikací. První je od obchodu COOP směrem k nádraží, která potrvá do 22. 5. 2014, na této trase se budují hlavní řady a přípojky do objektů. Druhá uzavírka je od zámku směrem na Nesvačily a potrvá do 11. 5. 2014, zde se jedná hlavně o budování přípojek k objektům. Vodojem je napuštěn, probíhají zkoušky těsnosti a montáž technologie. Čistírna odpadních vod funguje ve zkušebním provozu bez závad, jediné co nás trápí je množství dámských vložek v odpadních vodách (Dámy, prosím, chovejte se jako DÁMY). Přístup dodavatelských firem je na velice dobré úrovni a případné problémy jsou okamžitě řešeny. Občanům se omlouváme za zvýšenou prašnost a dopravní omezení.

Kvůli výstavbě stok bude omezen provoz

Datum: 11. 2. 2014

Výstavba kanalizace a vodovodu ve Všeradicích pokračuje. Od února až do května budou probíhat výkopové práce na jednotlivých stokách po celé obci, proto budou některé části ulic neprůjezdné. „Snažili jsme se, aby doba uzavírky byla vždy co nejkratší, abychom naše občany omezovali co nejméně,“ uvedl starosta obce Bohumil Stibal. Práce potrvají od února až do května. Podrobný harmonogram pro jednotlivé oblasti najdete v příloze níže.

Díky mírné zimě výstavba řadů pokračuje bez přestávky

Datum: 12. 1. 2014

Doposud mírná zima vyhovuje všeradické radnici. Díky tomu mohou zatím bez přestávky pokračovat práce na výstavbě vodovodu a kanalizace. V současné době již byla zkolaudována čistírna odpadních vod. Díky tomu se na 25 domácností, které již měly hotové své přípojky, mohly připojit. Jde o domy podél hlavní silnice od Bykoše k Zámeckému dvoru. „V letošním roce ponecháváme likvidaci kalů bez poplatku,“ uvedl všeradický starosta Bohumil Stibal s tím, že v závěru by se mělo napojit na 160 z celkového počtu 180 objektů.
V současné době práce pokračují ve Školní ulici. Následně bude budována propojovací větev od obchodu směrem Na Draha a hlavní řady v oblasti u staré školky. Od dubna se bude dokončovat ještě pokládkou radů směrem na Nesvačily a směrem na Nové Dvory, kvůli čemuž bude omezen průjezd.

Domy s hotovými přípojkami se již mohou napojit

Datum: 20. 12. 2013

Ještě před vánočními svátky byla část kanalizačního řadu a obtokového řadu v celkové délce 2607,09m zkolaudována,
a centrální čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu. "Občané, kteří již mají přípojky na svém pozemku hotové, se mohou připojit na kanalizační rozvody," uvedl starosta obce Bohumil Stibal s tím, že vypouštění kalů je zatím zdarma.

Položeno je už přes 2,5 kilometru kanalizace

Datum: 9. 12. 2013

Blíží se konec roku 2013, a tak přinášíme shrnutí k největší letošní investici a tou je výstavba vodovodu a kanalizace. Akce byla zahájena dne 3. dubna letošního roku. Její dokončení je plánováno na měsíc září 2014. Po celou dobu probíhá stavba podle smluvního harmonogramu a dílčí etapy jsou ze strany dodavatele plněny. Nyní již proinvestovaná částka dosáhla výše cca 26.000.000 Kč a v díle se i nadále pokračuje. Pracuje se na:
1. vodovodním přivaděči od vodojemu směrem k vrtům, zde je položeno potrubí o délce cca 1400 m
2. výstavbě vodojemu u Telína, zde probíhá betonáž vlastního vodojem
3. Probíhá pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí v ulici u školy.
Po dokončení školní ulice budou probíhat práce směrem k vodojemu a druhá skupina bude budovat řady od přečerpávací stanice směrem k novým parcelám a p. Hadačovi.
V jarních měsících budeme dokončovat terénní úpravy kolem ČOV a budeme pokračovat s potrubím na dalších ulicích. Homogenizaci povrchů státních komunikací v obci bychom chtěli provést na přelomu měsíce července a srpna, tak aby na Všeradickou pouť byly práce dokončeny.
Je položeno gravitační splaškové potrubí od ČOV až na konec obce směrem na Bykoš, od zámku až k poslední šachtě směrem na obec Nesvačily a od křižovatky u Rážů směrem k přečerpávací stanici. Celkem je položeno toto potrubí v délce 2650 m. Je dokončena stavba ČOV. Kolaudace tohoto potrubí a ČOV proběhne dne 12.12. Věřím, že vše dopadne dobře a následně po kolaudaci zahájíme provoz ČOV. Buďte proto připraveni, ať se můžete napojit a nemusíte vyvážet jímky.
Ve stejných trasách je uloženo i vodovodní potrubí, které však nepovede až k ČOV, ale pouze na konec obce a proto je jeho délka jen 1530m.
Chápu některé vaše rozhořčené reakce na realizaci této akce. Musím však konstatovat, že mnoho z nich je neoprávněných a vyplývá z neznalosti a mnohdy i nezájmu o tuto akci. Tento nezájem se projevil i v nabídce o zajištění kontrolních šachet, kdy se přihlásilo zhruba 15 občanů. Mohu říci, že na toto množství nelze získat žádnou slevu.
Co říci k tomuto bodu dalšího? Věřím, že se podaří zkolaudovat ČOV a začneme čistit. Dobrá zpráva pro občany je to, že do doby kolaudace celého díla budeme čistit bezplatně. To znamená, že nikdo nebude platit stočné. S ohledem na nový zákon o vodách a kanalizacích začneme s napojenými občany uzavírat smlouvy na likvidaci odpadních vod a dodávku vody až ve druhém čtvrtletí roku 2014. Ceny jsou s ohledem na tyto zákonnné podmínky fondu nyní vypočítávány a občané s nimi budou seznámeni na zasedání v měsíci červnu. Tolik k vodě a kanalizaci.

Občané se mohou 17. 10. poradit s projektantem

Datum: 7. 10. 2013

Ve čtvrtek 17.10. od 18:00 proběhne ve všeradické restauraci Na Růžku setkání s projektantem výstavby vodovodu a kanalizace.
"Žádáme všechny občany, kteří mají potřebu řešit problém s budoucím napojením na tyto sítě, ať se dostaví na tuto schůzku," vyzývá všeradický starosta Bohumil Stibal.

Do obce míří projektant kvůli přípojkám

Datum: 19. 9. 2013

V sobotu 21.9. přijede do Všeradic projektant Pavel Mladič. Přibližně od 14 hodin bude obcházet obec kvůli přípojkám. Chodit bude na trase stoy AB ( od napojení na stoku a u bytovek k mostku před hospodou ), dále stoka A – 1 a stoka AC. Pokud bych vše nestihl, tak přijede do obce také další sobotu 28. 9. To by začal s pochůzkou v oblasti nad silnicí směrem na Lážovice a Osov. "Od soboty 21. 9. bych chtěl jezdit do Všeradic každou sobotu, dokud vše nedokončíme," dodal specialista.

Nesplácení přípojek brzdí výstavbu

Datum: 13. 8. 2013

K dnešnímu dni je podle starosty Všeradic Bohumila Stibala podepsáno 162 smluv na vybudování přípojek. "Věřím, že do konce srpna podepíšeme ještě zhruba 12 smluv," doplnil Stibal a vyzval občany ke splácení. "Chci občany požádat, aby začali platit, neboť máme zatím mnoho neplatičů a to brzdí další práce. Z těchto finančních prostředků totiž platíme projektové práce, stavební povolení a vlastní přípojky. Věřím, že všichni, kterých se to týká, začnou konat," uzavřel starosta obce.

Zobrazeno 1-10 ze 18

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Komunální služby

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)