Všeradice
Obec Všeradice

Vodovod a kanalizace

Kam volat v případě problémů s vodovodem a kanalizací

Datum: 19. 1. 2017

Provozovatel vodovodu a kanalizace:
Obec Všeradice
Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice,
Zákaznické centrum:
Všeradice 18 (v kanceláři obecního úřadu)
info@vseradice.cz
PROVOZNÍ DOBA: Pondělí:8:00-12:00 14:00-17:00,Středa: 8:00-12:00 14:00-17:00

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace

Datum: 26. 7. 2016

Vážení občané, upozorňujeme Vás na změnu provozovatele vodovodu a kanalizace. Od 1.8.2016 dochází ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Všeradice. Provozovatelem bude obec Všeradice. Na základě této skutečnosti bych Vás všechny chtěl požádat, abyste od 27.7.2016 v co nejkratší době v úředních hodinách nebo po dohodě s pí. Šebkovou (tel. 311 684 281) provedli změnu smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod s novým provozovatelem.Platby budou prováděny na účet obce č.ú:  4264861339/0800. 

Vzor smlouvy

Datum: 9. 12. 2014

Vzor smlouvy najdete v odkaze níže.

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Datum: 9. 12. 2014

Všeobecné podmínky najdete v odkaze níže.

Všeradičtí si na slavnosti připili čistou vodou

Datum: 20. 10. 2014

Slavnostní ceremoniálSkleničkou čisté vody se znakem města si připili místní občané na slavnostním ceremoniálu, kterým byla v pátek 17. 10. slavnostně završena největší investiční akce v historii Všeradic - výstavba vodovodu a kanalizace. Slavnostní akce se kromě občanů, dodavatelů, zúčastnila i poslankyně PČR Ing. Kristýna Zelienková a o kulturní vložku se postarali děti z mateřinky a takřka domovská skupina Třehusk. A zpívaly se písničky jak jinak ne o vodě. Zahájení výstavby proběhlo dne 3. dubna 2013, poklepem na základní kámen. Tehdy se zdála realizační doba 19 měsíců skoro krátká na velikost a rozsah prací. Naštěstí se veškeré obavy a úskalí během výstavby podařilo překonat a my jsme si právě po 19 měsících mohli připít na zdar celé akce vodou z našeho Všeradického vodovodu. Splnilo se to co se před osmi lety, když jsem nastupoval do funkce starosty, zdálo být snem. Právě zdar této akce nám dokazuje, že je velice důležité snít a udělat maximum pro splnění svých snů. Nám se to podařilo. Je pravda, že to bylo dlouhé období, ale dnes máme to, co naše obec pro svůj další rozvoj nutně potřebuje.
Celá akce byla svým rozsahem, vůbec největší investiční akcí v celé 750 leté historii naší obce. Tuto investici by v žádném případě nebylo možno realizovat bez dotačních prostředků, které nám poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Poděkování za dodání kvalitního díla a dodržení termínu patří bezesporu dodavatelským společnostem: Ekologická stavební Králův Dvůr a POHL CZ. Technickému dozoru, jejž vykonával Ing. Otakar Ota. Dozoru bezpečnosti práce, který vykonával Ing. Jan Marek. Všichni pracovali na základě kvalitních projektů Ing. Václava Ureše. Ti všichni si zaslouží naše veliké poděkování za dobře odvedenou práci a zdárné dokončení díla.

Co si přát do budoucna? Pouze to, aby nám, dílo sloužilo dlouhá léta, tekla kvalitní voda a čistírna dokázala stále vypouštět tak kvalitní odpadní vody jako doposud.
Bohumil Stibal

Spodní část obce je možné připojit na kanalizaci

Datum: 22. 8. 2014

Sdělujeme všem občanům ze spodní části obce, jejichž kanalizace je svedena do centrální čerpací stanice, že mohou ihned začít napojovat svoje objekty na hlavní kanalizační řad.

Máte připomínky ke stavbě kanalizace? Sdělte je nyní!

Datum: 28. 7. 2014

Čas kvapí jako o závod a z prázdnin zbývá polovic. Již začnou chladná rána, neboť již byla svatá Anna. Nám však zbývá ještě mnoho práce ke zdárnému dokončení vodovodního a kanalizačního řadu. Dodělávky, které najdeme na celém díle, přesto že se mnohde jedná jen o kosmetické úpravy, musíme urychleně začít odstraňovat, tak abychom v měsíci září provedli celkovou kolaudaci díla. Jsem přesvědčen, že se vše stihne a celou akci zdárně dokončíme. Prosím občany, kteří mají nějaké připomínky k prováděnému dílu, aby o nich pokud možno co nejdříve informovali kteréhokoli člena obecního zastupitelstva, z důvodu zjednání nápravy v co nejkratší době (právě nyní při dokončovacích pracích). Vaše moudra, která přijdou až po kolaudaci díla, jsou málo platná a opravdu se budou špatně řešit.

Od prodejny COOP směrem na Bykoš do 3. 8. neprojedete

Datum: 20. 6. 2014

Připojených obyvatel nakanalizaci přibývá a to je dobře. I nadále budou dodavatelské firmy pracovat na dokončování této akce. Že se občas něco nezdaří, o tom svědčí i louže na nové komunikaci před prodejnou COOP, ale tato závada bude brzy odstraněna a dílo provedeno, tak jak má být. Upozorňujeme na dlouhodobou uzavírku komunikace od prodejny COOP směrem na obec Bykoš. Tato uzavírka potrvá od 1. 7. do 3. 8. 2014. Veškeré práce směřujeme k tomu, aby na Všeradskou pouť byla obec čistá a dokončovali se pouze již drobné úpravy. Prosím vydržte ještě chvilku prach a bláto vždyť již jdeme do finále.

Budujeme nové povrchy ulic

Datum: 19. 5. 2014

Výstavba vodovody a kanalizace pokračuje ve Všeradicích podle dohodnutého harmonogramu. Proinvestováno již bylo přes 60 milionů. Stále více občanů se díky tomu napojuje na kanalizační řad a již nemusí řešit vyvážení jímek. „O tom, že stavba zdárně pokračuje, svědčí i nově vznikající asfaltové povrchy na krajských komunikacích. Právě kvůli budování nových povrchů musí řidiči počítat v následujících dnech s dalšími uzavírkami,“ upozornil starosta obce Bohumil Stibal. Od 26. května do 15. června bude uzavřena komunikace od vjezdu do obce směrem od Podbrd až k prodejně COOP. Stávající uzavírka od prodejny COOP směrem ke křižovatce u Rážů bude ukončena do 23. května a i zde se projedeme po novém povrchu. V současné době probíhají práce na vodojemu, vodovodním přivaděči a realizace jednotlivých přípojek. „Zatím nic nebrání dokončení díla ve stanoveném termínu a já jsem přesvědčen, že se to podaří,“ dodal Stibal.

Nová čistírna funguje ve zkušebním provozu bez závad

Datum: 4. 4. 2014

Díky příznivému počasí probíhá výstavba vodovodu a kanalizace bez zdržení a komplikací. Nyní je ztížen průjezd naší obcí. Máme zde dvě uzavírky hlavních komunikací. První je od obchodu COOP směrem k nádraží, která potrvá do 22. 5. 2014, na této trase se budují hlavní řady a přípojky do objektů. Druhá uzavírka je od zámku směrem na Nesvačily a potrvá do 11. 5. 2014, zde se jedná hlavně o budování přípojek k objektům. Vodojem je napuštěn, probíhají zkoušky těsnosti a montáž technologie. Čistírna odpadních vod funguje ve zkušebním provozu bez závad, jediné co nás trápí je množství dámských vložek v odpadních vodách (Dámy, prosím, chovejte se jako DÁMY). Přístup dodavatelských firem je na velice dobré úrovni a případné problémy jsou okamžitě řešeny. Občanům se omlouváme za zvýšenou prašnost a dopravní omezení.

Zobrazeno 1-10 ze 25

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)