Všeradice
Obec Všeradice

Rok 2007

24.2.2007 - MASOPUST

Datum: 18. 7. 2010

Již po několikáté se ve Všeradicích uskutečnilo masopustní veselí, tentokrát v sobotu 24. února. Odpoledne ožila náves desítkami maškar. Po úvodním slově pořadatelky pí. Mirky Suché se početný průvod vydal na tradiční obchůzku vsí. K tanci a poslechu hrála světoznámá kapela "Apači z pavlače" a pro účastníky byl zajištěn pojízdný "karavan" naplněný pravým a nefalšovaným "brdským svařákem". Koblihami, kořalkou, uzeným sýrem, chlebíčky a dalšími pochutinami odměňovali masky u Špalkových, Kloučkových, Kozových a dalších. Celý průvod dorazil asi po třech a půl hodinách k cíli - Hospodě Na Růžku, kde se pořizovalo společné foto, dětské masky byly odměněny cenami a zde se také pokračovalo ve veselí až do pozdních nočních hodin. Maškarou roku byl vyhlášen Krakonoš, který stál opravdu za to! Letošní masopust se i přes nepřízeň počasí vydařil a to především díky organizátorce akce. Děkujeme také všem maskám, které očekáváme v hojném počtu i napřesrok!

Hana Zimová

5.5.2007 - I. ročník kuchařské soutěže O PUTOVNÍ POHÁR M. D. RETTIGOVÉ

Datum: 18. 7. 2010

V sobotu 5.5.2007 se na sále všeradické restaurace "Na Růžku" sešli vyznavači kuchařského umění, aby se zdokonalili v tomto zajímavém oboru. V restauraci přivítal soutěžící, partnery a návštěvníky organizátor soutěže Bohumil Stibal, jednatel společnosti EKOS-Beroun s.r.o., spolu s místostarostou obce Romanem Špalkem. Za Asociaci kuchařů a cukrářů, která byla odborným garantem soutěže, pozdravil přítomné Martin Havel, člen představenstva a předseda poroty,a Zuzana Albrechtová, manažer AKC ČR. Finalisté si rozlosovali pořadí a postupně se zhostili soutěžních úkolů ve studiích, která připravily firmy Intergast a JIVA Jirák a vybavila firma Arvesa A Knorr studio, pod dohledem odborné poroty. Tím bylo připravit tříchodové posvícenské menu za použití koření firmy J. Kotányi. Hlavní surovinu, husu, dodala firma Nowaco. O doprovodný program se postarala odborná škola SOS a SOU Beroun Hlinky, jejíž studenti připravili ukázkovou selskou tabuli, ovocné a zeleninové saláty a upekli krásnou imitaci jedné z cen - dort ve tvaru poháru.

Soutěž skončila v 17 hodin vyhlášením vítězů a předáním cen. Všichni přítomní ochutnali občerstvení, které připravili členové AKC ČR.

Pořadí:
1.místo - Jan Knapp - National Restaurant U Zlaté koule, Mariánské Lázně - 22 let
2.místo - Jakub Kotyza - Restaurace Bellavista , Praha 29 let
3.místo - Lukáš Knap - Rybí restaurace Bodam , Karlovy Vary 20 let

Suchý Honza

12.5.2007 - KONCERT SESTER HAVELKOVÝCH

Datum: 18. 7. 2010

V sále restaurace Na Růžku se v sobotu v podvečer konal koncert Sester Havelkových.
I přes malý počet diváků byla atmosféra výborná a večer byl pro všechny přítomné zajímavým zážitkem.

3.6.2007 - DĚTSKÝ DEN

Datum: 18. 7. 2010

Deštivé počasí odradilo od účasti na dětském dni jistě mnoho dětí, ale ti, co se zúčastnili, určitě nelitovali. Spousta nápaditých soutěžních disciplín zaujala velké, i ty nejmenší. Pro vítěze byly připraveny odměny a pro poražené samozřejmě také. Pořadatelé ukončili zábavné dopoledne dříve, než je obvyklé, aby promoklí účastníci neprochladli. Ještě grilovaný párek na cestu a příští rok zase zde, na fotbalovém hřišti.

Roman Ječný

10.6.2007 - KONCERT SOUBORU SPONTE SUA

Datum: 18. 7. 2010

Nadační fond pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích pořádal v neděli 10.6. od 15 hodin koncert pěveckého sboru Sponte Sua z Prahy. Zazněly spirituály, tradicionály a duchovní písně. Posluchačů se sešlo asi 45 a čekal je velmi příjemný zážitek.

12.6.2007 - LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Datum: 18. 7. 2010

Konec školního roku a loučení s předškoláky se pravidelně koná ve školce. Milá vystoupení s dětmi nacvičí paní učitelka Hana Hanzlíková a rodiče jsou věrnými diváky. Pan Roman Špalek poděkoval za obecní úřad všem, kdo se starají o chod školky. Budoucí prvňáčkové se už jistě těší, jak v září usednou do školních lavic.

Roman Ječný

16.6.2007 - JEDNODENNÍ KURZ SALSY

Datum: 18. 7. 2010

Sál restaurace Na Růžku zněl kubánskými rytmy a osm tancechtivých párů se snažilo pochytit exotické pohyby tanců salsa a merengue. Sympatický pár lektorů trpělivě opravoval chyby a ladil naše pokusy. Při ukázkovém tanci se mám však tajil dech. Ale po pěti letech pravidelných tréninků budeme prý tancovat také tak.

24.6.2007 - KOLONA VOZIDEL GENERÁLA PATTONA

Datum: 18. 7. 2010

Málokdo zpozoroval, že v neděli 24.6. v poledne Všeradicemi projela kolona generála Pattona. To se jen na chvíli zastavili majitelé historických vozidel US Army z II. světové války, kteří mířili na Točník.

Roman Ječný

26.8.2007 - Poutní mše a svěcení znaku obce Všeradice

Datum: 18. 7. 2010

V neděli 26. srpna 2007 proběhla v kostele sv. Bartoloměje poutní mše svatá. Na závěr bohoslužby byl požehnán znak obce Všeradice, dále červená stuha s vyznačením potvrzení znaku Parlamentem České republiky, modrá stuha s vyznačením svěcení znaku a vlajka. Farář P. Robert Hanačík uvedl svěcení projevem o významu znaků a symbolů a přímluvami. Na závěr starosta Bohumil Stibal znak a vlajku podrobně popsal, vysvětlil, co znázorňují symboly na něm, a vyzdvihl důležitost a tradici spolupráce obce a cíkve.

15.9.2007 - KURZ HIP HOPU

Datum: 18. 7. 2010

Zářijové sobotní odpoledne bylo plné improvizované pouliční poezie, rytmicky recitované do hudební koláže z disca, funku, soulu i rocku - zvané Hip hop. Příjemná, mladá lektorka Iveta Romanovská zasvětila mládež do základů tance a dokonce společně nacvičily pěknou taneční sestavu. Kurz trval čtyři hodiny, během kterých se všichni společně řádně zapotili. A jelikož byla účast na místní poměry hojná, bude jistě následovat v dohledné době další kurz, zase z jiného tanečního soudku.

26.6.2007 - ZÁVĚREČNÁ HODINA STEPU

Datum: 18. 7. 2010

Dne 26.6.2007 se na sále hostince Na Růžku ve Všeradicích konala závěrečná hodina stepu včetně prvního vystoupení jeho účastníků. Úvodem všechny přivítala trenérka Maruška Brennerová, která přítomné publikum vyzvala na parket, aby se přidalo ke krátké rozcvičce. Po svěžím protažení přišlo na řadu vůbec první vystoupení místních stepařů. Veselá skladba s rytmickým tlukotem plíšků o parkety si zasloužila upřímný potlesk. Následovalo vystoupení samotné trenérky (učitelky), která všem přítomným ukázala, jaké to je, když někdo stepu "vládne". Na závěr akce přispěl poděkováním starosta obce p. Bohumil Stibal, který také přislíbil podporu v dalším konání tohoto kurzu a jemu podobných. Hudba dohrála, tlukot plíšků utichl a my všichni se budeme těšit na nová vystoupení!!! Hodně štěstí, stepaři!

Hana Zimová

28.7.2007 - ART sympozium Všeradice 2007

Datum: 18. 7. 2010

Všeradice se opět staly dějištěm zajímavé kulturní akce, kterou bylo ART sympozium Všeradice 2007. Zúčastnilo se jí patnáct umělců ze všech koutů Evropy. Toto setkání vyvrcholilo slavnostní vernisáží, která se uskutečnila 28.7.2007 v sále všeradické restaurace "Na Růžku". Záštitu převzal poslanec Evropského parlamentu Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., který také celou vernisáž slavnostně zahájil. Za obec všechny přítomné přivítal starosta Všeradic p. Bohumil Stibal a z řad umělců promluvil milý host, známá herečka Jana Švandová, která se vernisáže zúčastnila společně se svou dlouholetou přítelkyní a kolegyní Andreou Čunderlíkovou. Také nás svou návštěvou poctil p. Tilan Peče - obchodní rada Slovinské ambasády, dále zástupce ředitele Rumunského kulturního institutu pí. Veronica Miclea a rumunský atachee Mr. Ion Cindea. Věříme, že další, v pořadí již třetí ročník ART sympozia, který se uskuteční od 25.6.2007 - 5.7.2008, bude mít u široké veřejnosti stejně velký ohlas jako tento. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat KÚ Středočeského kraje, který na tento projekt uvolnil něco málo ze svých zdrojů.

Honza Suchý

1.9.2007 - VŠERADOVÁNÍ 2007

Datum: 18. 7. 2010

Druhému ročníku Všeradování 2007 nebyly klimatické podmínky nakloněny stejně jako loni, a tak se za velice nepříznivého počasí dostavilo na čtyřkolkovou dráhu "U Bobeše" zhruba 220 posluchačů a příznivců dobré nálady a ještě lepší muziky. Po hudebním začátku, o který se postaralo Duo Tamaral, promluvila a festival zahájila poslankyně Parlamentu České republiky PhDr. Lenka Mazuchová, která převzala nad celou akcí záštitu. Pro pobavení dětí vystoupilo divadelní seskupení Mazec a následně se na podiu představili Třebonští rybníkáři, kteří do děje písniček vtáhli i přítomná děcka. Celé odpoledne bylo doprovázeno soutěžemi, jak pro ty nejmenší, tak i pro ty dříve narozené, mimo jiné mohu jmenovat skákací-nafukovací hrad, kosmetický salon atd. Dospělé nadšence čekalo opět soutěžení v pivní štafetě. Písničkář Jirka Šneberk rozproudil diváky známými hity a trojice Rowdy Rascal bavila zhruba do půl osmé večer. A to už se všichni připravovali až vystoupí herec a písničkář v jedné osobě Jiří Schmitzer. Jeho vystoupení nemělo chybu - chytrý humor a duchaplné texty nadchly snad každého, kdo vydržel. Finále už patřilo známé plzeňské revivalové kapele ABBA-stars, která celý festival uzavřela světoznámou písní Mamma Mia. Věřím, že příští, již III. ročník Všeradování, v roce 2008, se bude líbit neméně než tento a sejdeme se zde ve Všeradicích.

Honza Suchý

13.10.2007 - ORIENTÁLNÍ TANCE

Datum: 18. 7. 2010

V sobotu dne 13. 10. se sál všeradické hospody rozvlnil orientálními melodiemi a asi tucet tanečnic (od mladých dívek po dospělé ženy) se pokoušel pod vedením Ludmily Svozilové proniknout do základů tzv. břišních tanců. Tančilo se rukama, nohama, boky i celým tělem, cinkalo penízkovými pásy uvázanými kolem boků a švihalo imaginárními šavlemi. Orientální tanec si žádá uvolněnou a pružnou postavu, takže na řadu přišla i nejrůznější protahovací cvičení, aby nás, jak lektorka pravila, "bolely i ty svaly, o nichž jsme ani nevěděly, že je máme". Taneční kurzy nejrůznějších stylů budou i nadále pokračovat asi s měsíční frekvencí.

Klára Jíchová

15.11.2007 - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Datum: 18. 7. 2010

Ve čtvrtek 15.11. ve 13 hodin proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště ve "Všeradově zemi". Hřiště bude sloužit jak nejmenším dětem, tak již starším - ve svém vybavení má jak prolézačky a skluzavku, tak pink-pongový stůl a u-rampu. Starosta naší obce Bohumil Stibal pronesl otevírací řeč a celé akci byl přítomen i náměstek ministra pro místní rozvoj. Děti z mateřské školy předvedly krátký program.

8.12.2007 - KURZ HIP HOPu

Datum: 18. 7. 2010

Lektorka tohoto zajímavého tanečního projevu, Iveta Romanovská, již podruhé zavítala do sálu rastaurace Na Růžku, aby předala část svého umění naší mladé generaci. Velkým překvapením ale tentokrát bylo to, že oproti přislíbené účasti přišly pouze dvě zájemkyně o výuku. Odpoledne plné Hip Hopu se tedy konalo, ale další taneční kurzy se zatím,
z důvodu malého zájmu, odkládají na neurčito...

24.12.2007 - PŮLNOČNÍ PRO DĚTI

Datum: 18. 7. 2010

Tak jako v minulých letech bylo na Štědrý den v našem kostele sv. Bartoloměje přichystáno překvapení. Před bohoslužbou farníci sehráli příběh o putování Josefa s Marií do Betléma. A na závěr si mohli všichni zazpívat s dětmi a s kytarou koledy.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Výstrahy

Všeradické firmy

Ziveobce.cz

Jsme členy:

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko

Mikroregion Horymír

Mikroregion Horymír
Partnerská obec - Gernik (Romania)